เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

344-311 โครงสร้างข้อมูล (1/2555)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 

การวิเคราะห์ปัญหาและขั้นตอนวิธี ข้อมูลนามธรรม โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้นและแบบไม่เชิงเส้น เทคนิคการเรียงลำดับและค้นหาข้อมูล การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี ปัญหาแบบเอ็น-พี คอมพลีต การโปรแกรมแบบไดนามิคการวิเคราะห์ปัญหาและขั้นตอนวิธี ข้อมูลนามธรรม โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้นและแบบไม่เชิงเส้น เทคนิคการเรียงลำดับและค้นหาข้อมูล การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี ปัญหาแบบเอ็น-พี คอมพลีต การโปรแกรมแบบไดนามิค