344-311 โครงสร้างข้อมูล (1/2555)

คำอธิบายชั้นเรียน

 

การวิเคราะห์ปัญหาและขั้นตอนวิธี ข้อมูลนามธรรม โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้นและแบบไม่เชิงเส้น เทคนิคการเรียงลำดับและค้นหาข้อมูล การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี ปัญหาแบบเอ็น-พี คอมพลีต การโปรแกรมแบบไดนามิคการวิเคราะห์ปัญหาและขั้นตอนวิธี ข้อมูลนามธรรม โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้นและแบบไม่เชิงเส้น เทคนิคการเรียงลำดับและค้นหาข้อมูล การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี ปัญหาแบบเอ็น-พี คอมพลีต การโปรแกรมแบบไดนามิค