เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

รายวิชา ทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เกี่ยวกับชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา ทัศนศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

      ศึกษา  เรียนรู้   ลักษณะของรูปร่าง  รูปทรงในธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์  เส้น  สี  รูปร่าง  รูปทรง  พื้นผิว  และพื้นที่ว่างในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและในงานทัศนศิลป์   การใช้วัสดุ  อุปกรณ์  สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพ  การวาดภาพระบายสี  การจัดระยะความลึก  น้ำหนัก  และแสงเงา  ในการวาดภาพ  อิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็นที่มีต่ออารมณ์ของมนุษย์  การเลือกใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็นวาดภาพ ถ่ายทอด ความรู้สึก  อารมณ์และจินตนาการ  ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกที่มีต่องานทัศนศิลป์ของตนเอง   งานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมท้องถิ่นและที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ