ภาษาจีน 3
ผู้สอน

รัฐสรรค์ ภูมิพัฒนาโสภณ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาจีน 3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26860

สถานศึกษา
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธิบายรายวิชา

    ฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน ข้อมูลภาษาจีนเบื้องต้นเกี่ยวกับประโยค ข้อความสั้น ๆ บทสนทนาง่าย ๆ และความหมายในเรื่อง การท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกประเทศ นันทนาการ งานอดิเรก ภาพยนตร์ การพักผ่อน ข้อมูล ข่าวสาร และเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดทักษะการใช้ภาษาจีน สื่อสาร แสดงความต้องการ ความคิดเห็นและเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

 

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.