การรถไฟ
ผู้สอน

นาย อดิศร พรหมจิตต์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การรถไฟ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26863

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นการเรียนรู้ เรื่องรถไฟ และ ทำแบบทดสอบ แบบฝึกหัด ทบทวนความรู้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.