เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ทัศนศิลป์ มัธยมศึกษาปีที่ 3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เนื้อหารายวิชานี้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์จากวัสดุเหลือใช้

Do it yourself ซึ่งแปลตรงตัวก็คือ ทำมันด้วยตนเอง โดยเป็นการนำสิ่งของที่เหลือใช้ หรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรืออาจเป็นของใหม่ มาทำการสร้างสรรค์หรือประดิษฐ์ให้กลายเป็นผลงานชิ้นใหม่ด้วยฝีมือของตัวเอง เรียกว่าเป็นการบรรเจิดไอเดียในการดัดแปลงสร้างสรรค์ผลงานต่างๆ ออกมาจากมันสมองและสองมือของเราเอง

DIY21

ทาสีเคลืบไม้ลงบนชั้นหกเหลี่ยม Stain the hexagon shelf.