แนวคิดวิทยาศาสตร์กับปรัชญา (มก.ฉกส.)


ผู้สอน
กีรติ มณีสาย
เข้าสู่ระบบเมื่อ 7 เดือน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
แนวคิดวิทยาศาสตร์กับปรัชญา (มก.ฉกส.)

รหัสวิชา
26924

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คำอธิบายวิชา

แนวคิดวิทยาศาสตร์กับปรัชญา ส่วนที่ 3 (ชีววิทยา และ คณิตศาสตร์) สอนโดย อ.กีรติ มณีสาย 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books