เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

1/2560 ปสสท1/1 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

สำหรับนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ห้อง ปสสท1/1

ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2560

วิชา พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ