เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

1/2560 ปสสท1/2 พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ​​

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

สำหรับนักศึกษา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ห้อง ปสสท1/2

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

วิชา พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ