homeชั้นมัธยมศึกษาปีืที่ 6
person
ชั้นมัธยมศึกษาปีืที่ 6

ผู้สอน
นาย ประสิทธิ์ อุดหนุน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชั้นมัธยมศึกษาปีืที่ 6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2694

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นมัธยมศึกษาปีืที่ 6


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)