เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

วิชา คอมพิวเตอร์กราฟิกและการออกแบบขั้นสูง IT58707

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

IT58707 คอมพิวเตอร์กราฟิกและการออกแบบขั้นสูง

Advanced Computer Graphics and Design

ศึกษาวิธีการสร้างสรรค์เทคนิคพิเศษให้กับภาพยนตร์แอนิเมชั่น เพื่อเพิ่มความเป็นธรรมชาติเสมือนจริงให้กับงาน 2 มิติ และ 3 มิติ หรือทำให้ดูแปลกตาออกไปในเชิงสร้างสรรค์ อีกทั้งยังทำให้ภาพที่เห็นดูมีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้น และฝึกฝนการสร้างจิตนาการ โดยใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมการออกแบบต่าง ๆ