ผู้สอน
อาจารย์ อาณัติ หน่อทองคำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วิชา คอมพิวเตอร์กราฟิกและการออกแบบขั้นสูง IT58707


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
26992

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


คำอธิบายชั้นเรียน

IT58707 คอมพิวเตอร์กราฟิกและการออกแบบขั้นสูง

Advanced Computer Graphics and Design

ศึกษาวิธีการสร้างสรรค์เทคนิคพิเศษให้กับภาพยนตร์แอนิเมชั่น เพื่อเพิ่มความเป็นธรรมชาติเสมือนจริงให้กับงาน 2 มิติ และ 3 มิติ หรือทำให้ดูแปลกตาออกไปในเชิงสร้างสรรค์ อีกทั้งยังทำให้ภาพที่เห็นดูมีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้น และฝึกฝนการสร้างจิตนาการ โดยใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมการออกแบบต่าง ๆ