รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ รหัส 993- 391 ปีการศึกษา 2560
ผู้สอน

นางสาว เจ๊ะยารีเย๊าะ เจะโซ๊ะ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ รหัส 993- 391 ปีการศึกษา 2560

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27009

สถานศึกษา
คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาปฏิบัติการพยาบาลผู้สูงอายุ  รหัส 993- 391 ปีการศึกษา 2560


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.