รายวิชา 30708306 : โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ, กลุ่ม COM5714N
ผู้สอน

ดร. ศราวุธ ราชมณี

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวานซืน


ชื่อชั้นเรียน
รายวิชา 30708306 : โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ, กลุ่ม COM5714N

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27061

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนม

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาถึงการวิเคราะห์ ออกแบบ และวางแผนในการจัดทำโครงงาน ในการพัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อธุรกิจ  พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษาของธุรกิจจริง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.