ผู้สอน
วิลาวัลย์ โตนชัยภูมิ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

การประเมินผลโครงการ 1/2560 ห้อง 4/2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27072

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศสตร์