ผู้สอน
คมกริช วงศ์แข
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวาน

ชื่อชั้นเรียน

Microeconomics_1/2560


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27075

สถานศึกษา

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


คำอธิบายชั้นเรียน

Microeconomics สำหรับนิสิตที่ไม่ใช่ BE