ผู้สอน
รังสิต สิงห์มหาไชย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การสร้างเอกสารด้วย MS-Word ม.1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27183

สถานศึกษา

โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม


คำอธิบายชั้นเรียน

การสร้างเอกสารด้วย MS-Word ม.1