ผู้สอน
IEP 2
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

IEP2


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27202

สถานศึกษา

โรงเรียนธิดานุเคราะห์


คำอธิบายชั้นเรียน

Prathom IEP2 22/02/19

FINAL EXAMS


Prathom IEP2 21/02/19

FINAL EXAMS


Prathom IEP2 20/02/19

English P2 : Review Final Exam Chapters 10th, 11th, and 12th

Math P2 : Final Examination Review

Science P2 : Final Examination Review


Prathom IEP2 19/02/19

NO SCHOOL


Prathom IEP2 18/02/19

English P2 : Test Chapter 12

Math P2 : Final Examination Review

Science P2 : Final Examination Review


Prathom IEP2 15/02/19

English P2 : Chapter 12- Class Composition TX. pg. 125  WB pg. 119

Social P2 : Review

Science P2 : End of year revision


Prathom IEP2 14/02/19

English P2 : Chapter 12- Listening TX. pg. 124  WB pg. 118

Social P2 : Review

Math P2 : Unit test: data

Science P2 : End of year revision


Prathom IEP2 13/02/19

English P2 : Chapter 12- Reading/Reading Comprehension/Phonics TX. pg. 122-123 ; WB pgs. 116-117

Math P2 : Unit Test: time

Science P2 : Unit test: soil


Prathom IEP2 12/02/19

English P2 : Chapter 12- Grammar in Conversation TX. pg. 121 ; WB pgs. 114-115

Social P2 : Unit 5 Lesson 3: TEST

Math P2 : Revision: Data and Time


Prathom IEP2 11/02/19

English P2 : Chapter 12- Welcome Home- Introduction/Grammar

                : TX pgs. 118-120 WB pgs. 110-113

Math P2 : Comparing Masses Review

Science P2 : Different Types of Energy Sources p150                 


Prathom IEP2 08/02/19

English P2 : Chapter 11- Test Chapter 11

Social P2 : Unit 5 Lesson 3: Who are we?

Science P2 : Soil revision


Prathom IEP2 07/02/19

English P2 : Chapter 11- Review Game Chapter 11

Social P2 : Unit 5 Lesson 3: Who Are We?

Math P2 : End of year review

Science P2 : Worksheet


Prathom IEP2 06/02/19

English P2 : Chapter 11- TX pg. 116  WB Pg. 108 Turn in workbook

Math P2 : Putting It Together 1 and 2

Science P2 : Practice unit test soils


Prathom IEP2 01/02/19

English P2 : Chapter 11- PB pg. 116  WB Pg. 117

Social P2 : Unit 5 Lesson 3: Who are we?

Science P2 : Uses of soil


Prathom IEP2 31/01/19

English P2 : Chapter 11- PB pg. 115  WB Pg. 107

Social P2 : Unit 5 Lesson 3: Key Words


Prathom IEP2 30/01/19

English P2 : Chapter 11- PB pg. 114  WB Pg. 106 Jungle group work

Math P2 : Carroll Diagrams

Science P2 : Unit Test: The Sun


Prathom IEP2 29/01/19

English P2 : Chapter 11- Grammar  in conversation pg. 113 PB WB Pg. 105

Social P2 : Unit 5 Lesson 2: TEST

Math P2 : Putting it together 1 and 2


Prathom IEP2 28/01/19

English P2 : Chapter 11- Grammar- pg. 112 PB WB. Pg 104

Math P2 : Bar Graphs and Venn Diagrams

Science P2 : Spelling quizz


Prathom IEP2 25/01/19

English P2 : Chapter 11- Intro

Social P2 : Unit 5 Lesson 2: Reviewo

Science P2 : Soil


Prathom IEP2 24/01/19

English P2 : Chapter 10 TEST

Social P2 : Unit 5 Lesson 2: How Important is the Environment in Our Daily Life?

Math P2 : Carroll Diagrams

Science P2 : Spelling Quizz


Prathom IEP2 23/01/19

English P2 : Chapter 10- Check up 10 WB pg. 100-101 Game Day

Math P2 : Bar Charts

Science P2 : Unit Test: Electrical Energy


Prathom IEP2 22/01/19

English P2 : Chapter 10 Complete WB chapter 10- pgs 92-99 Begin individual reading

Social P2 : Unit 5 Lesson 2: How Important is The environment in Daily Life?

Math P2 : Putting it together 1 and 2


Prathom IEP2 21/01/19

English P2 : Chapter 10- Pg. 109 TX Pg. 98 WB

Math P2 : Putting it together 1 and 2

Science P2 : Workbook Activity, quizz


Prathom IEP2 18/01/19

English P2 : Chapter 10 Class Composition- Pg. 109 ; WB. Pg. 98

Social P2 : Unit 5 Lesson 2: How Important is the Environment in Our Daily Life?

Science P2 : Workbook activities


Prathom IEP2 17/01/19

English P2 : Chapter 10 Listening- Pg. 108 TX ; WB. Pg. 97 - Past, present, future worksheet

Social P2 : Unit 5 Lesson 2: How Important is the Environment in Our Daily Life?

Math P2 : Telling the time using seconds

Science P2 : Water vapour and the water cycle


Prathom IEP2 16/01/19

NO SCHOOL


Prathom IEP2 15/01/19

English P2 : Chapter 10 Reading- TX pg. 106 WB pg. 96. Sea Creature Worksheet

Social P2 : Unit 5 Lesson 2: Key Words

Math P2 : Test: Mass


Prathom IEP2 14/01/19

English P2 : Chapter 10 Grammar in Conversation- TX pg. 105

                : WB pg. 95 Do, does, doesn't don't worksheet

Math P2 : Telling the time using seconds

Science P2 : Introduction to the sun                  


Prathom IEP2 21/12/18

English P2 : Christmas Activity

Social P2 : Unit 1 Lesson 3: How should a good Buddhist behave? SPEAKING TEST

Science P2 : Revision: Magnets


Prathom IEP2 20/12/18

English P2 : Test Chapter 9

Social P2 : Unit 1 Lesson 3: How should a good Buddhist behave? - SPEAKING TEST

Math P2 : Capacity: putting it together

Science P2 : Revision


Prathom IEP2 19/12/18

English P2 : Letter to Santa- Review for Test

Math P2 : Putting objects at a start line.

Science P2 : Activity 5.5 Do electrical charges attract or repel each other Static Electricity


Prathom IEP2 18/12/18

English P2 : Letter to Santa Finish and turn in workbook chapter 9

Social P2 : Unit 1 Lesson 3 How should a good Buddhist behave? Review

Math P2 : Test: Mass


Prathom IEP2 17/12/18

English P2 : pg. 100 TX Revision 3 ; WB- 89, 90, 91

Math P2 : Revision Length

Science P2 : Spelling quizz


Prathom IEP2 14/12/18

English P2 : pg. 101 PB- Class Project

Social P2 : Unit 1 Lesson 3: How should a good Buddhist behave? Vanarindha Jataka

Science P2 : Revision: Magnets


Prathom IEP2 13/12/18

English P2 : pg. 100 PB , Past Simple Worksheets

Social P2 : Unit 1 Lesson 3: How should a good Buddhist behave? Vanarindha Jataka

Math P2 : Capacity: putting it together

Science P2 : Revision


Prathom IEP2 12/12/18

English P2 : pg. 99 PB. , WB- Pg. 87-88

Math P2 : Putting objects at a start line.

Science P2 : Activity 5.5 Do electrical charges attract or repel each other Static Electricity


Prathom IEP2 11/12/18

English P2 : pg. 98 PB.

                : A Very Christmas Aquarium Worksheet

                : English Test Chapter 9 December 19th

Social P2 : Unit 1 Lesson 3 How should a good Buddhist behave? Varuna Jataka

Math P2 : Test: Mass


Prathom IEP2 10/12/18

NO SCHOOL 


Prathom IEP2 07/12/18

English P2 : Chapter 9- pg. 97 Phonics WB pg. 86

Social P2 : Unit 1 Lesson 3: How should a good Buddhist behave? Key Words

Science P2 : Conservation of electricity


Prathom IEP2 06/12/18

English P2 : Chapter 9- pg. 97 TX Pg. 86 WB

Social P2 : Unit 1 Lesson 3: How should a good Buddhist behave? Key Words

Math P2 : Comparing Mass Worksheet

Prathom IEP2 05/12/18

No School

Prathom IEP2 04/12/18

English P2 : Chapter 9 pg.96 TX Activity-Aquarium/Zoo Worksheet

Social P2 : Unit 1 Lesson 3 How should a good Buddhist behave? Key Words

Math P2 : Mass Word Problems.


Prathom IEP2 03/12/18

English P2 : Chapter 9 pg.95 TX Activity with There was/There were

Math P2 : Comparing Masses Review

Science p2 : Different Types of Energy Sources p150 


Prathom IEP2 30/11/18

English P2 : Chapter 9 pg.94 TX WB pg. 84-85

Social P2 : Unit 1 Lesson 3: How should a good Buddhist behave?

Science P2 : Unit test: Magnetic and electrical forces


Prathom IEP2 29/11/18

English P2 : Begin Chapter 9 pg.114 TX WB pg. 82-83

Social P2 : Unit 1 Lesson 3: How should a good Buddhist behave?

Math P2 : Unit Test: Length


Prathom IEP2 28/11/18

English P2 : Chapter 8 Test

Science P2 : Spelling Electrical Energy


Prathom IEP2 27/11/18

English P2 : Game Day Review for Chapter 8 Test

Social P2 : Unit 3 Lesson 2: Review

Math P2 : Measuring mass in kilograms.


Prathom IEP2 26/11/18

English P2 : Game Day Review for Chapter 8 Test

Math P2 : Unit Test: Length

Science P2 : Science Spelling Words


Prathom IEP2 23/11/18

English P2 : Chapter 8 - Review day- Test Nov. 26th

Social P2 : Unit 1 Lesson 3: How should a good Buddhist behave?

Science P2 : Unit test: Magnetic and electrical forces


Prathom IEP2 22/11/18

English P2 : Chapter 8 - Was/Were Individual reading

Social P2 : Unit 1 Lesson 3: Key Words

Math P2 : Unit Test: Length


Prathom IEP2 21/11/18

English P2 : Chapter 8 - TX- pg.91 WB- pg. 80-81

Math P2 : Adding and subtracting kilometers and meters

Science P2 : Spelling Electrical Energy


Prathom IEP2 20/11/18

English P2 : Chapter 8 - TX- pg.90

Social P2 : Unit 3 Lesson 2: Review

Math P2 : Problem Solving using Length


Prathom IEP2 19/11/18

English P2 : Chapter 8 - But/ and Conjunction Worksheet

Math P2 : Revision Length

Science P2 : Spelling quizz

Prathom IEP2 16/11/18

English P2 : Conjunctions And/But in class activity

Social P2 : Unit 3 Lesson 2: Where Are Goods From?

Science P2 : Magnetic and electrical forces


Prathom IEP2 15/11/18

English P2 : Pg. 89 PB Pg. 78 and 79 WB

Social P2 : Unit 3 Lesson 2: Where Are Goods From?

Math P2 : Estimating and measuring length (page 22-27)


Prathom IEP2 14/11/18

English P2 : Pg. 88 PB Pg. 76 WB (Double class periods)

Math P2 : Putting objects at a start line. (page 22-23)

Science P2 : Activity 5.5 Do electrical charges attract or repel each other (p;131) Static Electricity


Prathom IEP2 13/11/18

English P2 : Chapter 8 Grammar PG. 87 pupil book. WB. pg. 75

Social P2 : Unit 3 Lesson 1: TEST

Math P2 : Workbook: Measure up(p;32-34)


Prathom IEP2 12/11/18

English P2 : No class

Math P2 : Unit Test: Mental Skills

Science P2 : Activity 5.4 Generating static electricity (p; 129)


Prathom IEP2 09/11/18

English P2 : Chapter 8- pg. 86 Pupil Book pg. 74 WB

Social P2 : Unit 3 Lesson 2: Where Are Goods From?

Science P2 : Learning Activities Uses of magnets (pg. 123-125)


Prathom IEP2 08/11/18

English P2 : Begin Chapter 8 pg. 85 pupil book pg. 72-73 WB

Social P2 : Unit 3 Lesson 2: Key Words

Math P2 : Measuring Lengths (pg. 58-64) Workbook: worksheet 1

             : Length in Centimeters (pg. 47-50)


Prathom IEP2 07/11/18

English P2 : Chapter 7 Test

Math P2 : Unit Test: Mental skills

Science P2 : Uses of Magnets


Prathom IEP2 06/11/18

English P2 : Chapter 7 Weather- Complete all WB Pages. Review for Chapter 7 Test

Social P2 : Unit 3 Lesson 1 : Make a Piggy Bank

Math P2 : Textbook: I know that (pg. 26-27)

             : Mental Skills Worksheet.               


Prathom IEP2 05/11/18

English P2 : Chapter 7- WB- Pgs 69-71- Review for test Chapter 7 (Wednesday) Individual Reading

Math P2 : Apply what you know: putting it altogether

Science P2 : Activity 5.3: Uses of magnets (p.123-125)


Prathom IEP2 02/11/18

English P2 : Chapter 7- pg.81 pupil book. WB- pg.66 and 67

Social P2 : Unit 3 Lesson 1: How Can We Have Savings? REVIEW

Science P2 : Activity 5.3 Uses of magnets (p; 123-125)

                 : Uses of Magnets


Prathom IEP2 01/11/18

English P2 : Chapter 7- pg.80 pupil book. WB- pg.66

Social P2 : Unit 3 Lesson 1: How Can We Heve Savings?


Prathom IEP2 31/10/18

English P2 : Class act for Halloween (kids are encouraged to dress up)

Math P2 : Find doubles and halves mentally (p.13-18)

Science P2 : Properties of Magnets, Different Magnet Shapes


Prathom IEP2 30/10/18

English P2 : Halloween worksheets on where is and where are- prepare for class act.

Social P2 : Unit 3 Lesson 1 : How Can We Have Savings?

Science P2 : Textbook: Mental subtraction (p;13-18)


Prathom IEP2 29/10/18

English P2 : Chapter 7- Pupil Book pg. 79- Ask and Answer reading in class WB- pg. 64-65

Math P2 : Textbook: Hands - On Mathes Line up(p;26-27)

             : Workbook: worksheet 1 Mental addition (;1-4)

Science P2 : Activity 5.1 Properties of magnets (p;115-117)

                 : Activity 5.2 What happens if we bring two magnets


Prathom IEP2 26/10/18

English P2 : Chapter 7- Pupil Book pg. 78- Ask and Answer worksheet WB- pg. 64

Social P2 : Unit 3 Lesson 1: How Can We Have Savings (p66-72)

Science P2 : 5.1 Magnetic forces

                 : Spelling worksheet: Learned and written in spelling book.                          


Prathom IEP2 25/10/18

English P2 : Intro into Chapter 7- Class reading pupil book pg. 76-77

Social P2 : Unit 3 Lesson 1: Key Words

Math P2 : Textbook: Number pairs to 20(p;2)

               Textbook: Hands-On Maths

               Pairing to 20(p;3)                                                                                             

Prathom IEP2 21/09/18

English P2 : English Final

Science P2 : Final Exam

Social P2 : Spelling Words - TEST

Prathom IEP2 20/09/18

English P2 : No Class

Maths P2 : Final Exam

Social P2 : Semester 1: Final - EXAM

Prathom IEP2 19/09/18

English P2 : Putting it all Together- Final Exam Review

Maths P2 : Final exam review

Science P2 : Test unit 4

Prathom IEP2 18/09/18

English P2 : Telling time Worksheet- Review for Final Exam- Preposition Game

Maths P2 : Final exam review

Social P2 : Unit 4: How Is Time Important to Us? - TEST

Prathom IEP2 17/09/18

English P2 : Class Acting- Do/Does Worksheet- Review for Final Exam

                : Final Outline- Topics

                1) Telling time

                2) When, Where, What, How Many, Who

                3) Nouns, Verbs and Adjectives

                4) Their, They're, There- Homophones

                5) General Homophones

                6) Reading Comprehension- Understanding correct sentence structure

                    with applying time.

                7) Past, Present, Future Tense

                8) Prepositions

                9) Applying Knowledge- Understanding the story content.

Maths P2 : Final exam review

Science P2 : Practice spelling words + review for test 4 Wednesday

Prathom IEP2 14/09/18

English P2 : Review for Final- Chapter 5-6, Nouns, Verbs and Adjectives

Science P2 : Review for exams

Social P2 : Unit 4: TEST

Prathom IEP2  13/09/18

English P2 : Review for Final- Chapters 5-6 Telling time, Then, Now and Later

Maths P2 : Science Test Unit 4 + spelling test unit 4

Social P2 : Unit 5: Lesson 1: What Tools Can We Use To Find Location? (p126-p137)

Prathom IEP2 12/09/18

English P2 : Chapter 6 Test

Maths P2 : Science workbook finish

Science P2 : Summarize knowledge test tomorrow unit 4

Prathom IEP2 11/09/18

English P2 : Review for Chapter 6 Test Wednesday

Prathom IEP2 10/09/18

English P2 : Their, They're, There-

Maths P2 : Test Chapter 7

Science P2 : Exam Paper Math workbook

Prathom IEP2 07/09/18

English P2 : Review all content Chapter 6 with in class game. Chapter 6 test on Monday.

Science P2 : Content 4.2

Social P2 : Unit 4: How is Time Period Important To Us Test

Prathom IEP2 06/09/18

English P2 : Prepositions Review, Game in class

Maths P2 : Putting it together Page 118-124 + summarizing knowledge Page 157-158

Social P2 : Unit 5: Lesson 1: What Tools Can We Use To Find Location? (p126-p137)

Prathom IEP2 05/09/18

English P2 : Homophones review- Their, They're, and There

Maths P2 : Division with some left over Page 155-156

              : Homework: Workbook Page 140-142

Science P2 : 4.1 content + spelling 4.2

                 : Homework: Learning activity Page 92 + workbook Page 45-46

Prathom IEP2 04/09/18

English P2 : Review Who's and Whose- Wh questions review

Maths P2 : Multiplying and dividing by 4 and 5 Page 149-154

              : Homework: Workbook Page 131-139

Social P2 : Unit 5: Lesson 1: What Tools Can We Use To Find Location? (p126-p137)

Prathom IEP2 03/09/18

English P2 : Who's and Whose

Maths P2 : Multiplying by addition + multiplying and dividing by 3 Page 142-151

              : Homework: Workbook Page 125-130

Science P2 : 4.1 content + spelling

Prathom IEP2 31/08/18

English P2 : Homophones Worksheet

Science P2 : Test Unit 3

Maths P2 : Spelling words 4.1

Social P2 : Unit 4 Review

Prathom IEP2 30/08/18

English P2 : Wh Questions Worksheet and Class Game

Maths P2 : Test Chapter 6

Social P2 : Unit 4 Lesson 3: Pride in Local Culture and Wisdom

Prathom IEP2 29/08/18

English P2 : Who and Whose- Worksheet and Class Game

Maths P2 : Summarize knowledge Page 138-140

              : Homework: Study for test tomorrow 30/08/2018

Science P2 : Test revision

                 : Homework: Study for spelling and content test Unit 3 Friday 31/08/2018

Prathom IEP2 28/08/18

English P2 : Continue with class project/ Worksheet "Behind the Farmer"

Social P2 : Unit 4 Lesson 3: Tradition & Culture

Prathom IEP2 27/08/18

English P2 : Pg. 75 workbook. Class Project

Prathom IEP2 24/08/18

English P2 : Chapter 6 Project 2

Science P2 : Learning activity Page 97 + Workbook Page 39-41 + Creative activity

Maths P2 : Putting it together 1 and 2 Page 118-124

Social P2 : Unit 4 Lesson 1 and Lesson 2: Test

Prathom IEP2 23/08/18

English P2 : Chapter 6 Project 2

Maths P2 : Right angle as a quarter turn Page 133-135

              : Homework: Worksheet 2

Social P2 : Unit 4 Lesson 1 and Lesson 2: Review

Prathom IEP2 22/08/18

English P2 : Pupil Book pg.74 Revision 2 Whose is it worksheet

Maths P2 : Turns Page 128-132 : Homework; Worksheet 1

Science P2 : Worksheet about sandwich

Prathom IEP2 21/08/18

English P2 : Read Band Stories- Scavenger Hunt.

                : WB- pg. 59

Maths P2 : Science make a sandwich

Social P2 : Unit 4 Lesson 2.1: Change Around Us

Prathom IEP2 20/08/18

English P2 : pg. 72 pupil book Unit 6 - Band Project

Maths P2 : Test Chapter 5

Science P2 : Spelling 3.2 Human responses to stimuli

                 : Homework: Learning activity Page 92 + Workbook Page 37-38

Prathom IEP2 17/08/18

English P2 : Chapter 6

                : HW- pg. 58-59

Science P2 : Activity 3.2 + content favorite foods

Social P2 : Unit 4 Lesson 2.1: Our Background

Prathom IEP2 16/08/18

English P2 : Chapter 6

                : HW- pg. 56-57

Social P2 : Unit 4 Lesson 1: Review

Prathom IEP2 15/08/18

English P2 : Chapter 6 PG. 69 PB- HW- pg. 54-55 Workbooks

Maths P2 : Summarize knowledge for chapter 5. Do extra worksheets

              : Homework: Study for test Monday 20/08

Science P2 : Poster about food groups

Prathom IEP2 14/08/18

English P2 : Chapter 6 Finish Monster Worksheets

                : HW - WB pg. 52-53

Maths P2 : Summarize knowledge for chapter 5. Do extra worksheets

Social P2 : Unit 4 Lesson 1: Key Words

Prathom IEP2 13/08/18

NO SCHOOL

Prathom IEP2 10/08/18

English P2 : Begin Unit 6

                : HW; Workbook pg. 52-53

Science P2 : Content 3.1 finish

Social P2 : Unit 4 History Lesson 1 - Key Words

Prathom IEP2 09/08/18

English P2 : Test Unit 5

Maths P2 : Number sentences Page 121-123

              : Homework: Workbook Page 101-108

Social P2 : Unit 4 History Lesson 1.2 - Important Calendar Days

Prathom IEP2 08/08/18

English P2 : Review Unit 5- Review Worksheet

Maths P2 : Subtraction with regrouping Page 115-120

              : Homework: Workbook Page 95-100

Science P2 : Content 3.1 Ourselves

Prathom IEP2 07/08/18

English P2 : Unit 5- Daily Schedule Princess- Finish worksheet

                : Group activity- Take up workbooks for marking

Maths P2 : Simple subtraction Page 107-114

              : Homework: Workbook Page 85-94

Social P2 : Unit 4 History Lesson 1.1: Terms for Time. Present/Past/Future

Prathom IEP2 06/08/18

English P2 : Unit 5- Daily Schedule- Princess Worksheet

                : HW- pg 48-49

Maths P2 : Addition with regrouping Page 101-106

              : Homework: Workbook Page 73-84

Science P2 : Spelling test Unit 1 and 2 + Content 3.1 Ourselves

Prathom IEP2 20/07/18

English P2 : Unit 5 Pg. 64 Pupil Book ; HW- Pg.47

Science P2 : content 2.3

                 : Homework: Learning activity + workbook

Social P2 : Unit 1 Lesson 2: Teachings of Christianity / Teachings of Islam

Prathom IEP2 19/07/18

English P2 : Unit 5 - Pg. 62

                : HW- pg. 46 workbook

Maths P2 : Build hexagonal prism + extra worksheets

Social P2 : Unit 1 Lesson 2: Teachings of Buddhism (Triple Gem)

Prathom IEP2 18/07/18

English P2 : Unit 5 Pg. 60 Pupil book

                : HW- pg. 44-45 WB

Maths P2 : Test Chapter 4

Science P2 : Content 2.2

Prathom IEP2 17/07/18

English P2 : Unit 5- pg. 58 pupil book , Pg. 42-43 WB

Maths P2 : I know that + Putting it together 1 and 2

Social P2 : Unit 1 Lesson 2: Teachings of Buddhism (Ovada 3,Panca Sila, Panca, Dharma)

Prathom IEP2 16/07/18

English P2 : Test Chapter 4

Maths P2 : Test 3 review

              : Homework: Workbook  Page 63-67

Science P2 : Content - Animals 2.1

Prathom IEP2 13/07/18

English P2 : Review for Chapter 4 Test Monday July 16th

Science P2 : 2.1, 2.2 and 2.3 spelling words

Social P2 : Unit 1 Lesson 1: Religions We Should Learn About

Prathom IEP2 12/07/18

English P2 : Present. What do you wear project to class.

                : Worksheet on likes and dislikes.

Maths P2 : Quarter of a small number Page 86-88

              : Homework: Workbook Page 63-64

Social P2 : Unit 1 Lesson 1: SpellingWords

Prathom IEP2 11/07/18

English P2 : What are you wearing? What is the weather? Worksheet and class project

Maths P2 : Halves of a small number Page 83-85

              : Homework: Workbook Page 61-62

Science P2 : Test Unit 1

Prathom IEP2 10/07/18

English P2 : Like and Dislikes group preject - Continued

Maths P2 : Finding quarters of a shape Page 76-82

              : Homework: Workbook Page 59-60

Social P2 : Unit 2: How Can We Live Happily Together? Test

Prathom IEP2 09/07/18

English P2 : Like and Dislikes group project

Maths P2 : Finding halves of a shape Page 72-75

              : Homework: Worksheet 1

Science P2 : Test revision Unit 1

Prathom IEP2 06/07/18

NO SCHOOL - SPORTS DAY!

Prathom IEP2 05/07/18

English P2 : Pg. 56 Pupil Book

                : Phonics Worksheet- WB- pgs. 37-39

Maths P2 : Chapter 3 Test

Social P2 : Unit 2: Review

Prathom IEP2 04/07/18

English P2 : pg. 54 Pupils Book

                : HW- pg. 36 Workbook

Maths P2 : I know that Page 68-70

              : Homework: Study for test

Science P2 : Learning activity Page 50

                 : Homework: Workbook Page 14-20 , Study for test

Prathom IEP2 03/07/18

English P2 : pg. 52 pupils Book

                : HW- pg.31-33 Workbook

Maths P2 : No period 1

Social P2 : Unit 1 Lesson 1: SpellingWord

Prathom IEP2 02/07/18

English P2 : pg. 50 pupils book

                : Group work activity on Past, Present Future

Maths P2 : Putting it together 1 and 2 Workbook Page 51-56

Science P2 : Pant uses content + spelling words

Prathom IEP2 29/06/18

English P2 : Unit 4 - pg. 50 pupil book

                : Hw- Workbook pg. 31 and Worksheet

Science P2 : Spelling words Unit 1.3 Benefits and caring for plants

Social P2 : Unit 2 Lesson 2: How Can We Live Happily Together? (Review)

Prathom IEP2 28/06/18

English P2 : Test Unit 3

Maths P2 : Putting it together 1 and 2 Workbook Page 51-56

              : Homework:  Workbook Finish Putting it together 1 and 2

Social P2 : Unit 2 Lesson 2.4 Good Manners

Prathom IEP2 27/06/18

English P2 : Review Unit 3

Maths P2 : Symmetry Page 64-67

              : Homework:  Workbook Page 48-50

Science P2 : Activity 1.8 Page 44

                 : Homework;  Workbook Page 12-13

Prathom IEP2 26/26/18

English P2 : Unit 3-pg. 48 pupils book.

                : Hw- Workbook pg. 48

Maths P2 : Test 2 Corrections

Social P2 : Unit 2 Lesson 2.4 Children With Good Manners

Prathom IEP2 25/06/18

English P2 : Unit 3- pg. 46 pupils book

                : Hw- Workbook pg. 27-29

Maths P2 : Solids Page 58-63

              : Homework: Workbook Page 44-47

Science P2 : Responses content

                 : Homework: Activity 1.7  Page 39-40

                                   :  Bring information about 3 different plants and how they respond to stimuli.

Prathom IEP2 22/06/18

English P2 : Day 24 Unit 3 Pirate Jack pg. 46  pupil book

                : HW- Workbook pg. 27-29

Science P2 : Content 1.2 Adaptation

Social P2 : Unit 2 Lesson 2: How Can We Live Happily Together?

Prathom IEP2 21/06/18

English P2 : Day 23 Unit 3 Pirate Jack pg. 44 pupil book

                : HW- Workbook pg. 26

Maths P2 : Shapes Page 52-57

              : Homework: Workbook Worksheet 1

Social P2 : Unit 2 Lesson 2: How Can We Live Happily Together?

Prathom IEP2 20/06/18

English P2 : cancelled

Maths P2 : Test Chapter 2

Science P2 : 1.2 Adaptation spelling words

Prathom IEP2 19/06/18

English P2 : Test Chapter 2

Maths P2 : Extra worksheets; revision for test 20/06

              : Homework: Study for test (Chapter 2)

Social P2 : Unit 2 Lesson 2: How Can We Live Happily Together? / Unit 2 Lesson 1

              : Spelling Test!

Prathom IEP2 18/06/18

English P2 : Review for Chapter 2 Test

Maths P2 : I know that Textbook Page 49; Extra worksheets           

              : Homework: Page 50

Science P2 : Seeds and germination content

                 : Homework: Workbook Page 8-11 

Prathom IEP2 15/06/18

English P2 : Day 21-Review Unit 2 and 3

Science P2 : Activity 1.5 Page 30

Prathom IEP2 14/06/18

English P2 : Day 20-pg. 43 pupil book

                : Workbook- pg. 24-25

Maths P2 : Putting it together 1 and 2 Page 35-40

Social P2 : Unit 2 Lesson 2: How Can We Live Happily Together?

Prathom IEP2 13/06/18

English P2 : Day 19- pg. 40-41 pupil book , pg. 22-23 workbook

Maths P2 : Rounding numbers to nearest ten Page 46-48

              : Homework ; Workbook Worksheet 6

Science P2 : Seeds spelling words

Prathom IEP2 12/06/18

English P2 : Day 18- pg. 38 pupil book

                : pg. 17 workbook

Maths P2 : Even and odd numbers Page 42-45

              : Homework: Workbook Worksheet 5

Social P2 : Unit 2 Lesson 2: How Can We Live Happily Together?

Prathom IEP2 11/06/18

English  P2 : Day 17-pg. 36 pupil book

                 : Workbook pg. 16

Maths P2 : Counting on and back Page 39-41

              : Homework: Workbook Worksheet 4

Science P2 : Photosynthesis content

Prathom IEP2 08/06/18

English P2 : Day 16- Unit 2- That, Those, This, These

                : Pg. 35 pupils book

                : That Those This and These Worksheet

                : HW - workbook pg. 14-15

Science P2 : Photosynthesis content finish

Social P2 : TEST

              : Unit 2: Lesson 1 How To Build A Happy Community

              : Spelling Word Unit 2 Lesson 1

Prathom IEP2 07/06/18

English P2 : Day 15- Unit 2 A playground

                : HW- Pg. 12-13

Maths P2 : Counting on and back Pages 39-41

              : Homework: Workbook Worksheet 4

Social P2 : Unit 2 Lesson 1: How to Build A Happy Community Review

              : Revise Spelling Words

              : Review Content

Prathom IEP2 06/06/18

English P2 : Day 14- Unit 2 Biffo's Garden

                : HW-pg. 10-11 pupils book

Maths P2 : More than and less than Page 35-38

              : Homework Workbook worksheet 3

Science P2 : Photosynthesis content will be written in notebooks

Prathom IEP2 05/06/18

English P2 : Day 13- Unit 2 Pg. 32 pupils book

                : HW- Pg. 8-9 Workbook

Maths P2 : Ordering numbers Page 33-34

              : Homework: Workbook Worksheet 2

Social P2 : Unit 2 Lesson 1.3: People Involved in the Community & School

              : Spelling Word

              : Textbook

Prathom IEP2 04/06/18

English P2 : Day 12 Unit 2 A week with Grandma and Grandpa Lesson pg. 31

                : Pupil book

                : Design your own schedule worksheet

                : HW- pg. 6-7 Workbook

Maths P2 : Comparing numbers Page 26-32

              : Homework - Workbook Worksheet 1

Science P2 : Activity 1.3 and 1.4 Page 19-23 

Prathom IEP2 01/06/18

English P2 : Possessive pronouns

                : Homework - Worksheet handout

Science P2 : Experiments about plant growth

                 : Activity 1.3 Air and plant growth + look at pictures

                 : Activity 1.4 Soil and plant growth + watch video

Social P2 : Unit 2: Lesson 1.2 Types of Community

              : Review Content

              : Review Spelling Words

Prathom IEP2 31/05/18

English P2 : Unit 2 Weather

                : Textbook pg 32-33

                : Worksheet

Math P2 : Comparing numbers Textbook Pages 26-32

             : Workbook worksheet 1 Page 23 for homework

Social P2 : Unit 2: Lesson 1.1 Our Community

              : Revise Spelling Words

              : Review Content

Prathom IEP2 30/05/18

English P2 : Test Unit 1

Math P2 : Test Chapter 1

Science P2 : Experiments about plant growth

                 : Activity 1.1 Water and plant grow + watch video

                 : Activity 1.2 Light and plant growth + watch video

Prathom IEP2 28/05/18

English P2 : Review for Unit 1 Test - Wednesday 30th May

                : Review handout

                : Textbook pages 1-31

Math P2 : Review for Chapter 1 Test - Wednesday 30th May

             : Extra worksheet for Position practice

             : What to study for test:

             : Textbook pages 1-24

             : Workbook pages 1-22

Science P2 : Finish Plants content

                 : Textbook Page 10-13

Prathom IEP2 23/02/18

Science P2 : Exam

Math P2 : Free

English P2 : Final Exam (Social)

Prathom IEP2 22/02/18

Math P2 : Final Exam

English P2 : Final Exam (English)

Social P2 : Review

Prathom IEP2 21/02/18

Math P2 : Final Review

English P2 : Review

Prathom IEP2 20/02/18

Math P2 : Final Review

Social P2 : Review

English P2 : Review

Prathom IEP2 19/02/18

Science P2 : Unit 8 Test

English P2 : Review

Social P2 : Unit 5 Test & Spelling Test

Prathom IEP2 14/02/18

Math P2 : Test

Science P2 : Board work

                 : WB pg.75-79

English P2 : English World Unit 12 Test

Prathom IEP2 13/02/18

Science P2 : TB pg.177-182

                 : Board work

Social P2 : Unit 5. Lesson 3.2 How are Tidal Current Formed?

              : High Tide

              : Ebb Tide

English P2 : English World Unit 12: Writing

                : Simple Past Tense

                : Prepositions of Direction

Prathom IEP2 12/02/18

Math P2 : Capacity Worksheets

English P2 : ABLE English

                : Furniture

                : Tableware

                : Utensils

Social P2 : Unit 5: Lesson 3.1 How do Moon Phases Occur?

               : The Moon

               : Waxing Moon

               : Wanning Moon

Prathom IEP2 09/02/18

English P2 : ABLE English

                : Hobbies

                : Clothes

Prathom IEP2 08/02/18

English P2 : English World Unit 12 - Reading & Listening

                : Simple Past Tense

                : Prepositions of Direction

Social P2 : Unit 5: Lesson 2.4 How to Restore and take care of the environment

              : Resuse

              : Recycle

              : Repair

              : Restore

              : Refuse

Prathom IEP2 07/02/18

English P2 : English World Unit 11 Test

Prathom IEP2 06/02/18

Social P2 : Unit 5: lesson 2.3 Environmental Changes and Impact

              : What causes environmental change?

              : What is the impact of changes to the environment?

English P2 : English World Unit 12 - Vocabulary & Grammar

                : Simple Past Tense

                : Prepositions of Direction

Prathom IEP2 05/02/18

English P2 : ABLE Program

                : Hobbies

                : Clothes

Social P2 : Unit 5: Lesson 2.2 Surroundings

              : Social Environment

              : Natural Environment

              : Why is the environment important?

Prathom IEP2 02/02/18

Math P2 : Test

Science P2 : Test Review

English P2 : ABLE Program

                : Parts of the body 2

Prathom IEP2 01/02/18

Math P2 : Test Review

             : Board work

English P2 : Chapter 11

                : Writing a diary

                : Textbook p117

                : Workbook

Social P2 : Surroundings

              : Textbook p140-142

Prathom IEP2 30/01/18

Science P2 : WB pg68-71

Social P2 : Natural Resources

              : Textbook pg.139

English P2 : Chapter 11

                : Listening Activity

                : Textbook p116

Prathom IEP2 29/01/18

Math P2 : WB pg.77-80

English P2 : ABLE English Program

                : Body parts

Social P2 : Unit 5 Test

              : Unit 5 Spelling

Prathom IEP2 26/01/18

Math P2 : Chapter 11

             : TB pg.89-93

             : Board work

Science P2 : Chapter 7

                 : Board work

                 : Reading and speaking

English P2 : ABLE Program

                : Days of the Week

                : Months

                : Personal Objects

                : REVIEW PERSONAL OBEJECTS

Prathom IEP2 25/01/18

Math P2 : Chapter 11

             : Worksheet

             : Board work

English P2: Unit 11

               : p114 Reading

               : Key structure: First... Then... Next... Last

               : Key words: Vocabulary from previous lessons

               : Reading

               : Teacher's Guide pp142-143: Resource Box activity 1

               : Vocabulary record sheet 11

               : Grammar Practice Book p42 activity 1

               : Dictionary p14

               : Flashcards 125, 126

               : Vocabulary record sheet 11 (Website)

Social P2 : UNIT 5

              : Lesson 2.1: Natural Resources

              : Depleting Natural Resources

              : Non-depleting natural resources

              : Renewable natural resources

              : Textbook p130

Prathom IEP2 24/01/18

Math P2 : Chapter 11

             : TB pg. 84-88

             : WB pg. 65-72

Science P2 : Chapter 7

                 : Group work continued

                 :Worksheet

English P2 : Unit 11

                : p112 Grammar

                : Key structure: past simple regular verbs

                : Key language: First... Then... Next

                : Key words: Regular verbs from Unit 11 and previous units

                : Speaking: Ask and answer.

                : Teacher's Guide pp140-141: Resource Box activity 1

                : Grammar Practice Book p40

                : Workbook p104

                : Word cards for Warm-up Session 1

                : Grammar Practice Book

Prathom IEP2 23/01/18

Science P2 : Chapter 7: Soil

                 : Uses of soil - group work

Social P2 : UNIT 5

              : Lesson 1.4: Geographic Tools: Maps & Diagrams

              : Maps

              : Diagrams

              : Textbook p128-131

English P2 : UNIT 11

                : pp110-111 New words and speaking

                : Key structure: past simple regular verbs affirmative I looked

                : Key language: First... Then... Next

                : Key words: chop, mend, pull, push, jungle, sail

                : Reading: Listen and read.

                : Teacher's Guide pp138-139: Resource Box activity 1

                : Dictionary p14

                : Workbook pp102-103 Words, Learning to Learn

                : Poster 11

                : Flashcards 119-124

                : Teacher's DVD-ROM: Interactive Poster

                : Dictionary 2

Prathom IEP2 22/01/18

Math P2 : Chapter 11: mass

             : Boardword

             : TB pg.79-83

English P2 : ABLE L3: PROGRAM BOOK 1 - UNIT 2

                : Days of the Week

                : Months

                : Personal Objects

                : FOCUS ON PERSONAL OBEJECTS

Social P2 : UNIT 5

              : Geographic Tools - Diagrams

              : Worksheets

              : What Are Geographical tools?

              : Diagrams

              : Textbook p128-131

Prathom IEP2 19/01/18

Math P2 : Chapter 10 test

Science P2 : Unit 7 Spelling test

English P2 : ABLE Program

                : Family

                : Colours

                : Shapes

                : Nature

                : FOCUS ON FAMILY

Prathom IEP2 18/01/18

Science P2 : TB pg 164-165

                 : Boardwork

English P2 : Unit 10: The Island

                : Writing

                : Present Simple

                : Vocabulary from Unit 10

                : Write an information text about a sea creature and label it.

                : PB p109

                : Workbook p98-99,

                : English World DVD,

                : Workbook Check Up p100-101,

                : Grammar Practice Book

Social P2 : MID TERM EXAM REVIEW

              : Review Mid Term Paper

              : Correct Paper

Prathom IEP2 17/01/18

Math P2 : Board work-review

             : Chapter 10

Science P2 : Unit 7

                 : Board work

                 : Activity 7.1 Table

                 : TB pg. 160-163

English P2 : Unit 10: The Islsnd - Listening

                : Listening

                : Object Pronouns, Use personal pronouns

                : me, him, her, it, us, them.

                : PB p108

                : Workbook p97

                : English World DVD

                : Phonics Worksheet 10

Prathom IEP2 15/01/18

Math P2 : Chapter 10

             : WB pg. 59-63

English P2 : ABLE L3: PROGRAM BOOK 1-UNIT 1

                : Family

                : Colours

                : Shapes

                : Nature

                : FOCUS ON NATURE

Social P2 : Unit 5: Lesson 1.2 Geographic Tools: Globes

              : What Are Geographical tools?

              : Globe Model

              : Textbook p128-131

Prathom IEP2 12/01/18

Math P2 : Chapter 10: Length

             : TB pg. 74

             : WB pg. 59-64

Science P2 : Unit 7: Soil

                 : TB pg. 164-165

                 : Reading and speaking

English P2 : Unit 8: Look at the Sea

                : REVIEW UNIT 9

                : Unit 9 Grammar Workbook

                : Revision Sheet 5

Prathom IEP2 11/01/18

Math P2 : Chapter 10: Length

             : TB pg. 69-73

             : WB pg. 55-58

English P2 : Unit 9: Look at the Sea

                : REVIEW UNIT 8

                : Unit 8 Grammar Workbook

                : Revision Sheet 4

Social P2 : Unit 1: How Should a Good Buddhist behave

              : REVIEW

              : The Novice Rahula

              : Varuna Jakata

              : Vanarindha Jakata

              : What's the moral of the story?

              : Mind Map

              : Preparation for Speaking Test

Prathom IEP2 10/01/18

Math P2 : Chapter 10: Length

             : Length in meters

             : Hands on math: TB pg.67 WB pg.51

             : Board work

Science P2 : Unit 7: Soil

                 : Reading and Speaking

                 : TB pg.160

                 : Board work

English P2 : Unit 9: Look at the Sea

                : REVIEW UNIT 7

                : Unit 7 Grammar Workbook

                : Revision Sheet 3

Prathom IEP2 09/01/18

Science P2 : Unit 7: Soil

                 : Activity 7.1

                 : TB pg. 159

Prathom IEP2 08/01/18

Math P2 : Chapter 10: Length

             : TB pg. 63-64

             : WB pg. 52-54

English P2 : Unit 9: Sea Creatures

                : WRITING

                : Writiing an e-mail

                : Simple Past Tense

                : Unit 9 Writing Activity

Social P2 : Unit 1: How Should a Good Buddhist behave

               : REVIEW

               : The Novice Rahula

               : Varuna Jakata 

               : Vanarindha Jakata

               : What's the moral of the story?

               : Telling Stories

Prathom IEP2 05/01/18

English P2 : THE MONTHS OF THE YEAR

                : Talk about all the months of the year.

                : Weather

                : Clothes

                : Activities

                : Food

                : Write about the months of the year and what you do each month.

Prathom IEP2 04/01/18

English P2 : English World 2: Project 3 THE MONTHS OF THE YEAR

                : Talk about all the months of the year.

                : Weather

                : Clothes

                : Activities

                : Food

                : Write about the months of the year and what you do each month.

Social P2 : Unit 5: Lesson 1.1 TELLING POSITIONS AND DIRECTIONS

              : Position

              : Direction: north, east, south, west, north east, north west, south east, south west

              : Textbook p. 126-127

              : Worksheets

Prathom IEP2 03/01/18

English P2 : Speaking & Writing Project-MY HOLIDAY

                : Question Words: Who? What? Where? How?

                : Talk about what you did in your holidays.

                : Write and draw pictures about your holiday in  your notebook.

Prathom IEP2 14/12/17

Science P2 : Unit 4: Properties of Materials

                 : Spelling Test

                 : Midterm Review

English P2 : Review Units 7 - 9 (Re - Test)

Social P2 : Review Units 3 and Units 1 (Re - Test)

Prathom IEP2 13/12/17

Math P2 : Midterm Review

Science P2 : Chapter 4: Properties of Materials

                 : Test

English P2 : Review Units 7 - 9

Prathom IEP2 12/12/17

Science P2 : Chapter 4: Properties of Materials

Social P2 : Unit 3: Review

              : Unit 1: Spelling Test

              : Morals # group work

                           # mind map

English P2 : Unit 9: Test

Prathom IEP2 08/12/17

Math P2 : Midterm Review

Science P2 : Unit 4: Properties of Materials

                 :Putting different materials into groups according to uses.

                 : Textbook pg. 105-106

English P2 : Unit 8: Look at the Sea

                : REVIEW UNIT 9

                : Unit 9 Grammar Workbook

                : Revision Sheet 5

Prathom IEP2 07/12/17

Science P2 : Unit 4: Properties of Materials

                 : Using Things Safely

                 : Reading and Speaking

                 : Board work

English P2 : Unit 9: Look at the Sea

                : REVIEW UNIT 8

                : Unit 8 Grammar Workbook

                : Revision Sheet 4

Social P2 : Unit 1: How Should a Good Buddhist behave

              : REVIEW

              : The Novice Rahula

              : Varuna Jakata

              : Vanarindha Jakata

              : What's the moral of the story?

              : Mind Map

              : Preparation for Speaking Test

Prathom IEP2 06/12/17

Math P2 : Midterm Review

Science P2 : Chapter 4: Properties of Materials

                 : Using Things Safely

                 : Textbook pg.104-105

                 : Gelatin Experiment

English P2 : Unit 9: Look at the Sea

                : REVIEW UNIT 7

                : Unit 7 Grammar Workbook

                : Revision Sheet 3

Prathom IEP2 04/12/17

Math P2 : Unit 4: Properties of Materials

             : Board work

             : Properties of materials table in notebook

English P2 : Unit 9: Sea Creatures

                : WRITING

                : Writing an e-mail

                : Simple Past Tense

                : Unit 9 Writing Activity

Social P2 : Unit 1: How Should a Good Buddhist behave

              : REVIEW

              : The Novice Rahula

              : Varuna Jakata

              : Vanarindha Jakata

              : What's the moral of the story?

              : Telling Stories

Prathom IEP2 01/12/17

Math P2 : Chapter 13: Time - Test

Science P2 : Unit 4: Properties of Materials

                 : Textbook pg. 102-105

                 : Reading and Speaking

English P2 : Unit 8: Look at the Sea

                : WRITING

                : Writing an e-mail

                : Simple Past Tense

                : Unit 9 Writing Activity

Prathom IEP2 30/11/17

Math P2 : Chapter 13: Time

             : Review

             : Worksheet

English P2 : Unit 9: Look at the Sea

                : PHONICS

                : Listening Activity Unit 9

                : Phonics Worksheet

Social P2 : Unit 1: How Should a Good Buddhist behave

              : Vanrindha Jataka

              : Key content : Moral: A person who uses wisdom to solve problems, 

                can be saved from danger,

              : Key words : Amusing, believe, danger, great, normal,

                please, problem reply, usual, wisdom

              : Objective

              : Students learn the story of Vanrindha Jataka

              : Students learn the moral of the story: A person who uses wisdom to

                solve problems, can be saved from danger,

              : Material

              : Social Notebook, Unit 1: Spelling Word, Textbook p28,

Prathom IEP2 29/11/17

Math P2 : Chapter 13: Time

             : Workbook pg.100-102

             : Reading and speaking

Science P2 : Chapter 4: Properties of Materials

                 : Reading and speaking

                 : TB pg.100-101

English P2 : Unit 9: Look at the Sea

                : READING

                : Key content : Between, next to, in front of, behind, There was... There were

                : Key words: Whale, dolphin, jellyfish, shark, island, eagle, aquarium,

                  rock, sixty, seventy eighty, ninety 

                : Objective

                : Reading

                : Learn new vocabulary

                : Listen and follow a text

                : Understand the text

                : Read with good pronunciation

                : Answer simple comprehension questions

                : Material

                : PB pp96-97, English World DVD, WB p86, flashcards, Vocabulary Record Sheet 9

Prathom IEP2 28/11/17

Science P2 : Unit 4: Properties of Materials

                 : Introduction

                 : Reading and speaking

                 : Board work

Social P2 : Unit 1: How Should a Good Buddhist behave

              : Varuna Jataka

              : Key content : When a person does not know what should be done first

                and what should be done later, there will be troubles.

              : Key words: Hurt, moral, monk, previous, success, trouble

              : Students learn the story of Varuna Jataka

              : Students learn the moral of the story: When a person does not know what should be

                done first and what should be done later, there will be troubles.

              : Students understand how the moral of the story can be applied into everyday life.

English P2 : Unit 9: Sea Creatures

                : READING

                : Key content : Between, next to, in front of, behind, There was... There were

                : Key words: Whale, dolphin, jellyfish, shark, island,eagle, aquarium,

                  rock, sixty, seventy eighty, ninety

                : Objective

                : Reading

                : Learn new vocabulary

                : Listen and follow a text

                : Understand the text

                : Read with good pronunciation

                : Answer simple comprehension questions

                : Material

                : PB pp96-97, English World DVD, WB p86, flashcards, Vocabulary Record Sheet 9

Prathom IEP2 27/11/17

Math P2 : Chapter 13: Time

             : Days of the Week

             : Board work

English P2 : Unit 9: Sea Creatures

                : GRAMMAR p94

                : Key structure: prepositions: in front of, behind, next to, between

                : Key words: Vocabulary from Lesson 1 and previous units

                : Speaking: Ask and answer.

                : Grammar Practice Book p32

                : Workbook p84

                : Flashcards 106-110

                : Grammar Practice Book

Social P2 : Unit 1: How Should a Good Buddhist behave

              : The Novice Rahula

              : Students Iearn about Rahula

              : Students can identify important qualities of Rahula; patient,

                hard-working, well-behaved, eager-learning

              : Students understand that Rahula can be used as a good role-model in everyday life.

              : Key contentl: Be patient, hard-working, well-behaved, eager-learning

              : Key words: Behave, eager, follower, intently, manner, novice, 

                ordain, patient, polite, serious,

Prathom IEP2 24/11/17

Math P2 : Chapter 13 Continued

             : Hands-on Math: My Weekly Planner

Science P2 : Unit 5 Continued

                 : Unit 5 Test

English P2 : Unit 8: Look at the Animals!

                : TEST

Prathom IEP2 23/11/17

Math P2 : Chapter 13 Continued

             : Weeks and months

             : Board work

             : Textbook pg.120-123

English P2 : Unit 8: Look at the Animals!

                : GRAMMAR p94

                : Key structure: prepositions: in front of, behind, next to, between

                : Key words: Vocabulary from Lesson 1 and previous units

                : Speaking: Ask and answer.

                : Grammar Practice Book p32

                : Workbook p84

                : Flashcards 106-110

                : Grammar Practice Book

Social P2 : Unit 3: Spending Money Wisely

              : TEST

Prathom IEP2 22/11/17

Math P2 : Chapter 13 Continued

             : Board work

             : Textbook pg.117-119

             : Workbook pg.96-97

Science P2 : Unit 3 Continued

                 : Unit 5 Pre-test

English P2 : Unit 8: Look at the Animals!

                : REVIEW CONTENT OF UNIT

                : PRACTICE TEST RESULTS

                : SPELLING RE-TEST

Prathom IEP2 21/11/17

Science P2 : Spelling Test

                 : Unit Review

Social P2 : Unit 3: Spending Money Wisely

              : REVIEW CONTENT OF UNIT

              : PRACTICE TEST RESULTS

              : SPELLING RE-TEST

English P2 : Unit 8: Look at the Animals!

                : PRE-TEST

                : Practice test skills for Main Test

Prathom IEP2 20/11/17

Math P2 : Chapter 13 Continued

             : Board work

             : Textbook pg.114-116

             : Workbook pg.92-95

English P2 : Unit 9: Sea Creatures

                : VOCAULARY AND SPEAKING

                : Prepositions: in front of, between, next to, behind,

                : Key words: whale, island, dolphin, jellyfish, eagle, shark

                : Textbook 92-93

                : Read and Act a Dialogue

                : Workbook p82-83

Social P2 : Unit 3: Spending Money Wisely

              : PRE-TEST

              : Practice test skills for Main Test

Prathom  IEP2  17/11/17

English P2 : Unit 8: Look at the Animals!

                : SPELLING & VOCAB TEST

                : Unit 8: Spelling & Vocab Test

                : Unit 8: Review

Prathom  IEP2  16/11/17

English P2 : Unit 8: Look at the Animals!

                : WRITING

                : p91 Class composition

                : Key structure: past simple

                : Key words: Vocabulary from Unit 8 and previous units

                : Grammar Practice Book p31 Writing skills

                : Teacher's DVD-ROM

                : WB Composition practice pp78-79

                : Teacher's Guide p113: Resource box, Portfolio

                : Workbook pp80-81 Check-up 8

Social P2 : Unit 3: Spending Money Wisely

              : SPELLING & VOCAB TEST / REVIEW

              : Review Spend Right & Live Well p67-68

              : Review Expenses

              : Review Saving p29

              : Worksheet p72

              : Review Trade p77-80

Prathom  IEP2  15/11/17

English P2 : Unit 8: Look at the Animals!

                : WRITING

                : p91 Class composition

                : Key structure: past simple

                : Key words: Vocabulary from Unit 8 and previous units

                : Grammar Practice Book p31 Writing skills

                : Teacher's DVD-ROM

                : WB Composition practice pp78-79

                : Teacher's Guide p113: Resource box, Portfolio

                : Workbook pp80-81 Check-up 8

Prathom  IEP2  14/11/17

Social P2 : Unit 3: Spending Money Wisely

              : REVIEW UNIT 3

              : PRACTICE SPELLING TEST

              : Review Spend Right & Live Well p67-68

              : Review Expenses

              : Review Saving p29

              : Worksheet p72

              : Review Trade p77-80

              : Worksheet p83

English P2 : Unit 8:  Look at the Animals!

                : PHONICS AND LISTENING

                : Key language: Vocabulary and structures from Unit 8

                : Key words: cold, gold,hold, old, milk, help, belt

                : Teacher's DVD-ROM: Blending practice

                : Phonics record sheet 8

                : Workbook p77 Phonics

Prathom  IEP  2  13/11/17

English P2 : Unit 8: Look at the Animals!

                : READING

                : p89  Reading comprehension

                : Key structure: past simple: John was asleep.

                : Key words: monster, head, tail, ugly, friendly, sleepy, asleep, scared

                : Reading

                : Workbook p76

Social P2 : Unit 3: Spending Money Wisely

              : TRADE

              : Key Words: trade, utensil, resource, production, buyer, seller, exchange,

                bargain, examine, quality, moral, process, reason

              : Trade is the activity or process of buying, selling, or exchanging goods or services.

              : Define trade in context of buying, selling and exchanging goods and services.

              : Provide examples of buying, selling and exchange in context with the story pp77-88

              : Understand goods are made from different resources

              : Understand the relationship between pricing and resources/manufacturing.

                I.e. materials which are difficult to find or work with will make goods more expensive.

              : Understand the importance of the relationship between buyers and sellers

              : Workbook p59-64

              : Workbook p65-66

Prathom  IEP 2 10/11/17

Math P2 : Test

Science P2 : Do Electrical charges pull or attract

                 : Activity 5.5

                 : Board work

English P2 : Unit 8: Look at the Animals!

                : p89 Reading comprehension

                : key structure: past simple: John was asleep.

                : Key words: monster, head, tail, ugly, friendly, sleepy, asleep, scared

                : Reading

                : Workbook p76

Prathom  IEP 2 09/11/17

Math P2 : Revision 

             : Workbook pg. 12-15

English P2 : Unit 8: Look at the Animals!

                : p88 Reading

                : Key structure: past simple: John was asleep.

                : Key words: monster, head, tail, ugly, friendly, sleepy, asleep, scared

                : Reading

                : Teacher's Guide p109: Resource Box activity 1

                : Vocabulary record sheet 8

                : Grammar Practice Book p31 activity 1

Social P2 : Unit 3: Spending Money Wisely - Saving

              : Savings is to save money little by little.

              : Money saving is to save the money you would have spent in daily life to

                use in the future or when necessary.

              : Provide examples of different types of saving; e.g. money box or bank

              : Develop strategies to save money for the future

              : Understand the benefit of savings and money saving

              : Make a piggy bank

              : THINK BIG! Workbook 57-59   

Prathom  IEP 2  08/11/17

Math P2 : Finding Halves Mentally 

             : Board work

Science P2 : Generating Static Electricity

                 : Balloon Experiment

                 : Cut and Paste spelling Words.

                 : TB pg.129

English P2 : Unit 8: Look at the Animals!

                : p87 Grammar in conversation

                : Key structure: past simple of to be affirmative; There was... there were...

                : Key language It is half past three.

                : Key words: Vocabulary from Lesson 1 and previous units

                : Listening and speaking

                : Grammar record sheet 8

                : Grammar Practice Book p30

                : Workbook p75

Prathom  IEP 2  07/11/17

Science  P2  :  Cut and paste spelling words/definitions  

                   :  Textbook pg.126-127

Social P2 : Unit 3: Spending Money Wisely - Trade

              : Key Words: trade, utensil, resource, production, buyer, seller, exchange,

                bargain, examine, quality, moral, process, reason

              : Trade is the activity or process of buying, selling, or exchanging goods or services.

              : Define trade in context of buying, selling and exchanging goods and services.

              : Provide examples of buying, selling and exchange in context with the story pp77-88

              : Understand goods are made from different resources

              : Understand the relationship between pricing and resources/manufacturing.I.e.

                 materials which are difficult to find or work with will make goods more expensive.

              : Understand the importance of the relationship between buyers and sellers

              : Workbook p59-64

              : Workbook p65-66

English P2 : Unit 8: Look at the Animals!

                : p86 Grammar

                : Key structure: past simple of to be affirmative; There was ... there were ...

                : Key language: It is half past three.

                : Key words: Vocabulary from Lesson 1 and previous units

                : Speaking: Ask and answer.

                : Grammar Practice Book p29

                : Workbook p74


Prathom  IEP2  06/11/17

Math  P2  :  Chapter  8:

               :  Doubles  Mentally

               :  Boardwork

English  P2  :  Unit  8:  Look  at  the  Animals!

                  :  pp84-85  New  words  and  speaking

                  :  Key structure: past simple of to be

                  :  Yesterday  it  was  cold.

                  :  Key  Ianguage: It's half past two.

                  :  Key words: monkey, lion, giraffe, crocodile, hippo, zebra, elephant, neck,

                     ear, mouth, teeth

                  :  Reading:  Listen and read.

                  :  Teacher's Guide pp104-105: Resource Box activity 1

                  :  Dictionary p10

                  :  Workbook  pp72-73 Words, Learning to Learn

Social  P2  :  Unit 3: Spending Money Wisely - Trade

                :  Key Words: trade, utensil, resource, production, buyer, seller, exchange,

                    bargain, examine, quality, moral, process, reason

                :  Lesson 2: Spelling Word

                :  Trade is the activity or process of buying, selling, or exchanging goods or services.

                :  Define trade in context of buying, selling and exchanging goods and services.

                :  Provide examples of buying, selling and exchange in context with the story pp77-88

                :  Understand  goods are made from different resources

                :  Understand the relationship between pricing and resources/manufacturing. I.e.

                   materials which are difficult to find or work with will make goods more expensive.

                :  Understand the importance of the relationship between buyers and sellers

                :  Workbook p59-64

                :  Workbook p65-66

Prathom  IEP2  15/09/17

Math  P2  :  Chapter  7

               :  Test

Prathom  IEP2  14/09/17

Math  P2  :  Chapter  7  Continued

               :  Test  Review

Prathom  IEP2  13/09/17

Math  P2  :  Chapter  7  Continued

               :  Textbook  pg.  157

               :  Workbook  pg.  143 - 147

Science  P2  :  Unit  3  Continued

                   :  Test  Review

Prathom  IEP2  12/09/17

Science  P2  :  Unit  3  Continued

                   :  Textbook pg.  95 - 97

                   :  Workbook  pg.  39 - 41

Prathom  IEP2  15/09/17

Math  P2  :  Chapter  7

    :  Test

Science  P2  :  Unit  3  Continued

    :  Test

P2  English  :  UNIT  5 – TEST

    :  Unit  5  Test

    :  Homework  Learn  for  Unit  6  Test  on  Tuesday

Prathom  IEP2  14/09/17

Math  P2  :  Chapter  7  Continued

    :  Test  Review

P2  English  :  Unit  4-6:  Review

    :  Reading  &  Writing:  Workbook  Page <61

    :  Homework:  Complete  Workbook  by  Friday

P2  Social  :  UNIT  6:  GOODS  &  SERVICES – EFFECTS  OF  USING  DIFFERENT  RESOURCES

    :  Key  Words:  function, quality, price, cloth, wood, plastic, rock/stone

    :  Spelling  Test

    :  Textbook  Page  41-44

    :  Homework:  Learn  for  Spelling  on  Monday

    :  Homework:  Learn  for  Unit  Test  on  Tuesday

Prathom  IEP2  13/09/17

Math  P2  :  Chapter  7  Continued

    :  Textbook  pg.  157

    :  Workbook  pg.  143-147

Science  P2  :  Unit  3  Continued

    :  Test  Review

P2  English  :  Unit  4-6:  Review

    :  Reading  &  Writing:  Workbook  Page <61

    :  Homework:  Complete  Workbook  by  Friday

Prathom  IEP2  12/09/17

Science  P2  :  Unit  3  Continued

    :  Textbook  pg.  95-97

    :  Workbook  pg.  39-41

P2  Social  :  Goods  &  Services

    :  Key  Words:  goods, services, resources, produce, labour, hand-made, machine, tools

    :  Resources  used  to  produce  Goods  &  Services

    :  Textbook  Page  38-41

    :  Learn  Key  Words  for  Spelling  Test  on  Monday

P2  English  :  Unit  4-6:  Review

    :  Reading  &  Writing:  Workbook  Page <61

    :  Homework:  Complete  Workbook  by  Friday

    :  Learn  for  Unit  5  Test  on  Friday

Prathom  IEP2  11/09/17

Math  P2  :  Chapter  7  Continued

    :  Textbook  pg.  154-156

    :  Workbook  pg.  140-142

P2  English  :  Review  Unit  4-6 / Workbook

    :  Reading  &  Writing:  Workbook  Page <61

    :  Unit  4  Review

    :  Homework:  Complete  Workbook  by  Friday

P2  Social  :  GEOGRAPHIC  TOOLS

    :  Review  Key  Words:  Position, Distance, Direction, Physical Characteristics

    :  Textbook  Page  90-91

    :  Homework:  Workbook  &  Learn  for  Test  on  Monday

    :  Homework:  Spelling  Test  on  Thursday


Prathom  IEP2  07/09/17

P2  English  :  Unit  4  Test

    :  Unit  4  Test

P2  Social  :  UNIT  5:  GEOGRAPHIC  TOOLS

    :  AERIAL  PHOTOGRAPHS&  SATELITE  IMAGES

    :  Spelling  Test

    :  Textbook  Page  84-86

    :  Workbook

P2  Social  :  UNIT  5:  Geographic  Tools

    :  Key  vocab, globe, hemisphere, equator, island, continent,

    archipelago, peninsula, pole, north south

    :  Textbook

    :  Workbook

Math  P2  :  Chapter  7  Continued

    :  Textbook  pg.  146-151

    :  Workbook  pg.  129-132

Prathom  IEP2  06/09/17

Math  P2  :  Chapter  7:  Multiplication  and  Division

    :  Textbook  pg.  142-145

    :  Workbook  pg.  125-128

Science  P2  :  Unit  3  Continued

    :  Reading  and  speaking

    :  Board  work

    :  Worksheet

P2  English  :  READING – Revision  for  Unit  4  Test

    :  Worksheets

Prathom  IEP2  05/09/17

P2  Social  :  GEOGRAPHIC  TOOLS

    :  Aerial  Photographs

    :  Textbook  Page81-83

    :  Map  Exercises

    :  Homework  :  Workbook

P2  English  :  WRITING  &  LISTENING – Revision  for  Unit  4  Test

    :  Unit  1-3  Spelling  Bee

    :  Design  your  own  school  uniform.  Write  and  draw  in  your  notebook

    :  Present  your  school  uniform  to  the  class

Science  P2  :  Unit  3  Continued

    :  Reading  and  speaking

    :  Textbook  pg. 90-92

    :  Workbook  pg.  37-39

Prathom  IEP2  04/09/17

P2  English  :  VOCAB  Revision  for  Unit  4  Test

    :  Preparation  for  Unit  4  Test

    :  Clothes,

    :  Weather,

    :  Likes

Prathom  IEP2  01/09/17

Math  P2  :  Chapter  7:  Multiplication  and  Division

        :  Reading  and  Speaking

        :  Textbook  pg.  142-148

Science  P2  :  Unit  3  Continued

        :  Board  work

        :  Worksheet

P2  English  :  SPELLING  TEST  UNITS  1-3

    :  Spelling  Test

    :  UNIT  TEST  REVISION

    :  Homework  :  Learn  for  Unit  Test  on  Monday

Prathom  IEP2  31/08/17

Math  P2  :  Chapter  6  Test

P2  English  :  LISTENING

    :  YLE  CAMBRIDGE  (MOVERS)  PRACTICE  TEST

P2  Social  :  UNIT  5:  GEOGRAPHIC  TOOLS

    :  AERIAL  PHOTOGRAPHS&  SATELITE  IMAGES

    :  Spelling  Test

    :  Textbook  Page  84-86

    :  Workbook

Prathom  IEP2  30/08/17

Math  P2  :  Chapter  6  Review

Science  P2  :  Unit  3  Continued

        :  Textbook  pg.  89-92

        :  Workbook  pg.  37-38

P2  English  :  WRITING

    :  Practice  Spelling  BEE  Units  1-3

    :  Worksheets

Prathom  IEP2  29/08/17

Science  P2  :  Unit  3:  Ourselves

        :  Board  work

        :  Textbook  pg.  84-88

P2  Social  :  GEOGRAPHIC  TOOLS

            :  MAPS

                :  Key  Vocab:

                :  Textbook  Page  81-83

                :  Map  Exercises

                :  Homework:  Workbook

P2  English  :  READING

                :  Read  a  short  story

                :  Answer  reading  comprehension  questions  about  the  story

                :  Perform  the  story.

                :  Practice  “There  are  Many  Things  I  Am  Thankful  For”  Song  for  IEP  Show

Prathom  IEP2  28/08/17

Math  P2  :  Chapter  6  Continued

                    :  Board  work

                    :  Workbook  pg.  118-121

P2  English  :  GRAMMAR – PRESENT  SIMPLE  TENSE / PRESENT  CONTINUOUS  TENSE

                :  On  the  board,  summaries  the  difference  between  the  use  of 

                Simple  present  tense  and  present  continuous  tense.

                :In  notebooks  write  the  main  points  from  the  board.

                :Use  AFL  to  check  student’s  understanding.  Students  draw  a  happy,

                neutral  or  sad  smiley  to  show  how  much  they  understand  the  topic.

                :  Students  that  are  happy  with  the  use  of  present  simple  and  present  continuous

                :  CAMBRIDGE  Young  Learner’s  English  Present  Simple / Present  continuous  Worksheet,

                :  Practice  “There  are  Many  Things  I  Am  Thankful  For”  Song  for  IEP  Show

P2  Social  :  GEOGRPAHIC  TOOLS

                :  DIAGRAMS

                :  Key  Vocab:  Geographic Tools, diagram, map, globe, aerial photographs, satellite images,

                   earth, features, position, distance, direction, north, east, south, west, legend,

                :  Textbook  Page  78-81

                :  Homework;  Learn  Vocab  for  Test  on  Thursday

Prathom  IEP2  25/08/17

Math  P2  :  Chapter  6:  Continued

                    :  Workbook  pg. 118-123

Science  P2  :  Chapter  2:  Continued

                        :  Test

P2  English  :  END  OF  UNIT  VOCAB  TEST  &  PROJECT

                :p75  Project  2:  Write  about  your  day

                :  Revision  for  Test  on  Monday

                :  Teacher’s  Guide  p91

                :  Unit  6  Spelling  TEST

Prathom  IEP2  24/08/17

Math  P2  :  Chapter  6:  Continued

                    :  Reading  and  speaking

                    :  Workbook  pg.  114-117

                    :  Worksheet

P2  English  :  REVIEW  UNITS  4-6

                :  p74  Revision  2  Units  4-6

                :  Key  structures  and  language  from  Units  4-6

                :  Key  vocabulary  from  Units  4-6

                :  Revision

                :  Teacher’s  Guide  p90

                :  Grammar  Practice  Book  pp24-25

                :  Dictionary  p8

                :  Grammar  Practice  Book

P2  Social  :  UNIT  5:  GEOGRAPHIC  TOOLS

                :  DIAGRAMS

                :  Key  Vocab:  Geographic  Tools, diagram, map, globe, aerial photographs,

                satellite  images, earth, features, position, distance, direction, north,

                east, south, west,

                :  Treasure  Hunt  Activity

                :  Textbook  Page  78-81

                :  Homework;  Learn  Vocab  for  Test  on  Monday.

Prathom  IEP2  23/08/17

Math  P2  :  Chapter  6:  Continued

                    :  Textbook  pg. 133-135

                    :  Board  work

Science  P2  :  Unit  2:  Continued

                        :  Worksheet

                        :  Review

P2  English  :  WRITING

                :  Vocab  Test:  Star, street, stop, snake, snow, sweet, swim, smile, slow, spider

                :  p73  Class  composition

                :  Key  structure:  short  forms

                :  Key  words:  Vocabulary  from  Unit  6

                :  Teacher’s  DVD-ROM:  Interactive  Class  composition

                :  Grammar  Practice  Book  Writing  skills  p23

                :  Teacher’s  DVD-ROM

                :  Grammar  Practice  Book

                :  pp58-59  Workbook  Composition  practice

                :  Key  language:  There  are …  They  are …  It  is …

                :  Review:  Vocabulary  from  Unit  6

                :  Teacher’s  Guide  p89:  Resource  box,  Portfolio

                :  Workbook  pp60-61  Check-up  6

Prathom  IEP2  22/08/17

Science  P2  :  Unit  2:  Continued

                        :  Reading  and  Speaking

                        :  Textbook  pg.  79-82

                        :Workbook  pg.  27-33

Math  P2  :  Chapter  6:  Position  and  Movement

                    :  Reading  and  Speaking

                    :  Textbook  pg.  128-132

                    :  Workbook  pg.  109-113

P2  Social  :  UNIT  TEST

                :  Unit  4:  Figures  of  Authority  in  School  &  The  Community  TEST

                :  Unit  4:  Vocab  Test

P2  English  :  LISTENING  &  PHONICS

                :  p72  Phonics  and  Listening

                :  Key  language:  Vocabulary  and  structures  from  Unit  6

                :  Key  words:  Star,  street,  stop,  snake,  snow,  sweet, swim, smile, slow, spider

                :  Listening

                :  Teacher’s  DVD-ROM:  Blending  practice

                :  Phonics  record  sheet  6

                :  Workbook  p57  Phonics

                :  Teacher’s  DVD-ROM


Prathom  IEP2  21/08/17

P2  English  :  DESIGN  A  MONSTER

                :  Review  vocabulary  for  parts  of  the  body:  head, hands, arms,

                feet, leg, body, eyes, nose, mouth,

                :  Play  Game:  Simon  Says  using  parts

                :  Possessive  adjectives:  his, her, its, my, your, our, their

                :  Notebook:  Write  about  a  monster  from  your  imagination.

                Use  possessive  adjectives.  What  is  the  monster’s  name?

                What  does  your  monster  look  like?  What  is  your  monster  doing  now?

                What  can  he  do?  What  is  your  monster  wearing?

                WRITE  IN  FULL  SENTNCES

                :  Draw  andcolour  a  picture  of  your  monster.

P2  Social  :  AESOP’S  FABLES  DRAMA

                :  Learn  and  Act  out  a  story – Aesop’s  Fables

                :  Children  read  and  then  choose  from  a  selection  of  stories

                they  would  like  to  perform.

                :  Children  need  to  demonstrate  characteristics  of  leadership,  e.g.

                organization, fairness,  making  decisions  and  problem  solving.

                :Children  take  responsibility  for  choosing  their  own  groups,  and

                   assigning  roles  within  the  group  with  minimum  input  from  teacher.

                :  In  groups,  children  practice  acting  out  the  story  in  the  assembly  hall.

Prathom  IEP2  18/08/17

English  :  Unit  6:  Who  is  the  Winner – (Body  Parts / Possessive  Adjectives?)

                :  SPELLING  TEST& WRITING

                :  p73  Class  composition

                :  Key  structure:  short  forms

                :  Teacher’s  DVD-ROM:  Interactive  Class  composition

                :  Grammar  Practice  Book  Writing  skills  p23

                :  pp58-59  Workbook  composition  practice

                :  Key  language:  There  are …  They  are ...  It  is …

                :  Teacher’s  Guide  p89:  Resource  box,  Portfolio

                :  Spelling  Bee – Unit  6  Spelling  Test

                :  Workbook  pp60-61  Check-up  6

Math    :  Chapter  5  Test

Science   :  Unit  2:  Continued

                        :  Reading    and  Speaking

                        :  Textbook  pg.  79 – 82

                        :  Workbook  pg.  27 - 33


Prathom  IEP2  17/08/17

Math  :  Chapter  5:  Continued

          :  Workbook  pg.  102 – 108

English  :  Unit  6:  Who  is  the  Winner – (Body  Parts / Possessive  Adjectives?)

                :  READING

                :  p70  Reading

                :  Key  structures:  revision  of  imperative;  present  simple

                :  Key  words:  band, trumpet, drum, flute, shoulders; tiny, gold,

                shiny; tightly, brightly; hear, shine; numbers  21 – 50

                :  Reading

                :  Teacher’s  Guide  pp82-83:  Resource  Box  activity  1

                :  Grammar  Practice  Book  p23  activity  1

                :  Dictionary  p7

                :  Flashcards  73, 76, 79-82

                :  Vocabulary  record  sheet  6

                :  p71  Reading  comprehension

                :  Workbook  p56

Social  :  Unit  4:  Figures  of  Authority  in  the  Community

                :  REVIEW &VOCAB  TEST  PRACTICE

                :  Practice  Spelling  Bee – Unit  4  Vocab  Test  (Monday)

                :  Revise  for  End  of  Unit  Test  (Monday)Prathom  IEP2  16/08/17

English  :  Unit  6:  Who  is  the  Winner – (Body Parts / Possessive  Adjectives?)

                :  GRAMMAR

                :  p68  Grammar

                :  Key  structure:  This  is  his/her  hand.  Their  noses  are  red.

                :  Key  language:  Whose  jacket  is  this?  It’s  Ben’s  jacket.

                :  Speaking:  Ask  and  answer.

                :  Teacher’s  Guide  pp82 – 83:  Resource  Box  activity  1

                :  Grammar  Practice  Book  p21

                :  Workbook  p54

                :  Flashcards  73 – 76

                :  p69  Grammar  in  conversation

                :  Listening  and  speaking

                :  Grammar  record  sheet  6

                :  Grammar  Practice  Book  p22

                :  Workbook  p55

Math    :  Chapter  5:  Continued

                    :  Textbook  pg.  121 – 123

                    :  Workbook  pg.  101

Science    :  Unit  2:  Continued

                        :  Textbook  pg.  73 – 78

                        :  Reading  and  SpeakingPrathom  IEP2  15/08/17

Science   :  Unit  2:  Continued

              :  Uses  of  Animals  -  Activity  2.4

Social  :  Telling  A  Story…

                :  DRAMA

                :  Learn  and  Act  out  a  story – Aesop’s  Fables

                :  Children  read  and  then  choose  from  a  selection  of  stories they  would  like  to  perform.

                :  Children  need  to  demonstrate  characteristics  of  leadership,

                    e.g.organization,  fairness,  making  decisions  and  problem  solving.

                :  Children  take  responsibility  for  choosing  their  own  groups,  and 

                   assigning  roles  within  the  group  with  minimum  input  from  teacher.

                :  In  groups,  children  practice  acting  out  the  story  in  the  assembly  hall.

                :  Homework:  Children  need  to  prepare  to  perform  the  story  on

                   the  stage  in  front  of  the  class  on  Monday.

English  :  Unit  6:  Who  is  the  Winner – (Body  Parts / Possessive  Adjectives?)

                :  VOCABULARY  &  SPEAKING

                :  DVD  Interactive  Poster  Unit  6

                :  Textbook  Page  66 – 67  New  words  and  speaking

                :  Teacher’s  Guide  pp80 – 81  :  Resource  Box  activity  2 – Questions  and

                    answers  about  the  poster.

                :  Key  structure:  possessive  adjectives  my,  your, his, her, our, their

                :  Key  words:  arm, leg, foot, feet, head, nose, winner; ride

                :  Poster  6

                :  Flashcards  3, 4, 10, 73-78

                :  Teacher’s  DVD-ROM:  Interactive  Poster

Prathom  IEP2  11/08/17

Math  P2  :  Chapter  5:  Continued

                    :  Workbook  pg.  95 – 100

                    :  Textbook  pg.  121 – 123

                    :  Workbook  pg.  101

Science  P2  :  Unit  2:  Continued

                   :  Reading  and  Speaking

                   :  Textbook  pg.  66 - 71


Prathom  IEP2  10/08/17

Math  P2  :  Chapter  5:  Continued

                    :  Textbook  pg.  115 – 120

                    :  Workbook  pg.  89 – 94

P2  English  :  Unit  5:  Pirate  Jack  is  on  TV  (Time  phrases,  daily  routine)

                :  Vocab  Test / Spelling  Bee  (Unit 5) – (Record  Score)

                :  Reading

                :  Class  Reading – Young  Learners  Story

                :  Answer  Questions  about  the  story

                :  Homework:  Prepare  for  Unit  4  and  5  Test  on  Tuesday  15th  August

P2  Social  :  Unit  4:  Figures  of  Authority  in  School  &  the  Community

                :  Final  Vocab  Test / Spelling  Bee  (Record  Score)

                :  Read a story.

                :  Act  out  the  story

                :  Homework:  Learn  for  Unit  Test  on  15th  August


Prathom   IEP2  09/08/17

Math  P2  :  Chapter  5:  Continued

                    :  Reading  and  speaking

                    :  Board  work

                    :  Workbook  pg.  85 – 88

Science  P2  :  Unit  2:  Continued

                        :  Animals  Around  Us  Project  Presentations  Continued

                        :  Textbook  pg.  63 – 64

                        :  Activity  2.3

P2  English  :  Unit  5:  Pirate  Jack  is  on  TV  (Time  phrases,  daily  routine)

                :  Grammar

                :  TEACH – Present  Simple  Tense

                :  Grammar  Activity  to  practice  Simple  Present  Tense

                :  Simple  Present  Tense  Worksheet

                :  Homework:  Workbook  Page  50 – 51


Prathom  IEP2  08/08/17

Science  P2  :  Unit  2:  Continued

                 :  Animals  Around  Us  Project  Presentations

P2  Social  :  Unit  4:  Figures  of  Authority  in  School  &  the  Community

                :  Textbook  Page  32 – 35

                :  What  are  the  qualifications  that  a  school  leader  and  a  Community  leader  should  have?

                :  What  makes  a  good  leader?

                :  Vocab:  fair, honest, honorable, polite, knowledgeable, capable

                :  Homework:  Workbook  Page  38 – 40 / Learn  Vocab for Spelling

                Test  on  Thursday.

P2  English  :  Unit  5:  Pirate  Jack  is  on  TV  (Time  phrases, daily routine)

                : Vocabulary  Review

                :  Give  Students  Dictionary  for  Units 1 – 5

                :  Vocabulary  Olympics – Divide  Teams  into 4 Color  Teams – Compete  in  vocab  games  to  win  points

                :  All  Vocab  Flashcards – Words.

                :  Homework:  Vocab  Worksheet& Phonics  Worksheet (Wednesday) / Learn  Unit 5 Vocab  for  Spelling  Test  on  Thursday


Prathom  IEP2  07/08/17

Math  P2  :  Chapter  5:  Continued

                    :  Reading  and  Speaking

                    :  Board  work

                    :  Textbook  pg. 107 – 114

P2  English  :  Unit  5:  Pirate  Jack  is  on  TV

                :  Students  act  out  on  the  stage  the  dialogue  on  page  59

                :  Drama  Games:  SPLAT!

                :  Homework  :  Grammar  Worksheet – Unit 5  Grammar  Park &

                Writing  Skills.  Hand  in  on  Tuesday

P2  Social  :  Unit  4:  Figures  of  Authority  in  School  &  the  Community

                :  Community  Leaders  PowerPoint  Presentation

                :  Group  Activity – Name  the  Provinces

                :  Where  do  you  live?

                :  Vocab:  leader, sub district, headman, PuYai Ban, Kamnun, doctor, imam, priest, monk,

                :  Homework:  Workbook  Page  36 & 37


Prathom   IEP2  04/08/17

P2  Math  :  Chapter  5:  Continued

                    :  Worksheet

                    :  Workbook  pg.  79 – 84

P2  Science  :  Unit  2:  Continued

                        :  Textbook  pg.  61 – 62

                        :  Workbook  pg.  22 – 25

P2  English  :  Unit  5:  Pirate  Jack  is  on  TV  (Daily  routine,  Time   Phrases)

                :  p63  Reading  comprehension

                :  Key  structure:  present  simple  of  regular  verbs

                :  Key  words:  astronaut,  space  station,  phone,  people,  talk

                :  Reading

                :  Workbook  p46

                :  Flashcards  69– 72


Prathom   IEP2  03/08/17

P2  Math  :  Chapter  5:  Continued

                    :  Board  work

                    :  Textbook  pg.  101 – 106

                    :  Workbook  pg.  72 – 78

P2  English  :  Unit  5:  Pirate  Jack  is  on  TV  (Time  phrases, daily  routine)

                :  p62  Reading

                :  Key  structure:  present  simple  of  regular  verbs

                :  Key  words:  astronaut, space  station, phone, people, talk

                :  Reading

                :  Teacher’s  Guide  pp74 – 75:  Resource  Box  activity  1

                :  Vocabulary  record  sheet  5

                :  Grammar  Practice  Book  p20  activity  1

                :  Dictionary  p6

                :  Flashcards  69 – 72

                :  Vocabulary  record  sheet  5  (Website)

                :  Grammar  Practice  Book

P2  Social  :  Unit  4:  Figures  of  Authority  in  School  &  the  Community

                :  Textbook  Page  32 –35

                :  What  are  the  qualifications  that  a  school  leader  and a  community  leader  should  have?

                :  What  makes  a  good  leader?


Prathom   IEP2  02/08/17

P2  Math  :  Chapter  5:  Continued

                    :  Board  work

                    :  Workbook  pg.  69 -72

P2  Science  :  Unit  2:  Continued

                        :  Reading  and  Speaking

                        :  Textbook  pg.  56 – 60

                        :  Activity  2.2

P2  English  :  Unit  5:  Pirate  Jack  is  on  TV  (Time  phrases, daily  routine)

                :  p61  Grammar  in  conversation

                :  Key  structure:  present  simple  interrogative + short  answers

                :  Key  language:  What’s  the  time?  It’s  three  o’clock.

                :  Key  words:  in  the  morning,  in  the  afternoon,  in  the  evening

                :  Listening  and  speaking

                :  Grammar  record  sheet  5

                :  Grammar  Practice  Book  p19

                :  Workbook  p45

                :  Teacher’s  DVD-ROM:  Grammar  in  Conversation  dialogue

                :  Grammar  record  sheet  5  (Website)  :  Grammar  Practice  Book


Prathom   IEP2  01/08/17

P2  Science  :  Unit  2:  Animals

                        :  Activity  2.1

                        :  Textbook  pg.  52 – 55

P2  Social  :  Unit  4:  Figures  of  Authority  in  School  &  the  Community

                :  Textbook  Page  32 – 35

                :  How  would  you  develop  your  community  if  you  had  a

                role  and  authority  in  decision  making?

                :  Who  are  the  leaders  in  the  community?

                :  What  are  their  jobs?

P2  English  :  Unit  5:  Pirate  Jack  is  on  TV  (Time  phrases, daily routine)

                :  p60  Grammar

                :  Key  structure:  present  simple  interrogative + short  answers

                :  Key  language:  What’s  the  time?  It’s  three  o’clock.

                :  Key  words:  in the morning, in the afternoon, in the evening

                :  Speaking:  Ask  and  answer.

                :  Teacher’s  Guide  pp72 – 73  :  Resource  box  activity  1

                :  Grammar  Practice  Book  p18

                :  Workbook  p44

                :  Flashcards  36 – 38, 40

                :  Grammar  Practice  Book


Prathom  IEP2  31/07/17

P2  Math  :  Chapter  5:  Addition/Subtraction

                    :  Board  work  Simple  addition

                    :  Textbook  pg.  92 – 100

P2  English  :  Unit  5:  Pirate  Jack  is  on  TV

                :  pp58 – 59  New  words  and  speaking

                :  Drama  Activity

                :  Key  structure:  present  simple  of  regular  verbs

                :  Key  language:  six  o’clock

                :  Key  words:  get up, swim, play the piano, sleep, sea, parrot

                :  Reading:  Listen  and  read.

                :  Workbook  pp42-43 Words,  Learning  to  Learn

                :  Dictionary  p6

                :  Poster  5

                :  Flashcards  64 – 68

                :  Teacher’s  DVD-ROM  :  Interactive  Poster

                :  Dictionary

P2  Social  :  Unit  4:  Figures  of  Authority  in  School  &  the  Community

                :  Textbook  Page  32 – 35

                :  How  would  you  develop  your  school  if  you  had  a  role  and

                authority  in  decision  making?

                :  Who  are  the  leaders  in  the  school?

                :  The  School  Director’s  job


Prathom   IEP2  21/07/17

P2  English  :  Mid-Term  Test

                :  Mid  Term  Test


Prathom  IEP2  20/07/17

P2  Social  :  Mid-Term  Test

                :  Mid  Term  Test

P2  English  :  Unit  5

                :  p62  Reading

                :  Key  structure:  present  simple  of  regular  verbs

                :  Key  words:  astronaut, space station, phone, people, talk

                :  Reading

                :  Teacher’s  Guide  pp74-75:  Resource  Box  activity  1

                :  Vocabulary  record  sheet  5

                :  Grammar  Practice  Book  p20  activity  1

                :  Dictionary  p6

                :  Flashcards  69-72

                :  Vocabulary  record  sheet  5  (Website)

                :  Grammar  Practice  Book


Prathom  IEP2  19/07/17

P2  English  :  Unit  5

                :  p61  Grammar  in  conversation

                :  Key  structure:  present  simple  interrogative  +  short  answers

                :  Key  language:  What’s  the  time?  It’s  three  o’ clock.

                :  Key  words:  in  the  morning,  in  the  afternoon,  in  the  evening

                :  Listening  and  speaking

                :  Grammar  record  sheet  5

                :  Grammar  Practice  Book  p19

                :  Workbook  p45

                :  Teacher’s  DVD-ROM:  Grammar  in  Conversation  dialogue

                :  Grammar  record  sheet  5  (Website)

                :  Grammar  practice  Book


Prathom   IEP2  18/07/17

P2  Social  :  Prepare  for  Mid  Term

                :  Practice  Quiz

P2  English  :  Unit  5

                :  p60  Grammar

                :  Key  structure:  present  simple  interrogative + short  answers

                :  Key  language:  What’s  the  time?  It’s  three  o’clock.

                :  Key  words:  in  the  morning,  in  the  afternoon,  in  the  evening

                :  Speaking:  Ask  and  answer.

                :  Teacher’s  Guide  pp72-73:  Resource  box  activity  1

                :Grammar  Practice  Book  p18

                :  Workbook  p44

                :  Flashcards  36-38, 40

                :  Grammar  Practice  Book


Prathom  IEP2  17/07/17

P2  English  :  Unit  5

                :  pp58-59  New  words  and  speaking

                :  Key  structure:  present  simple  of  regular  verbs

                :  Key  language:  six  o’clock

                :  Key  words: get up, swim, play the piano, sleep, sea, parrot

                :  Reading:  Listen  and  read.

                :  Teacher’s  Guide  pp70-71:  Resource  Box  activity  3

                :  Workbook  pp42-43  Words,  Learning  to  Learn

                :  Dictionary  p6

                :  Poster  5

                :  Flashcards  64-68

                :  Teacher’s  DVD-ROM:  Interactive  Poster

                :  Dictionary

P2  Social  :  Prepare  for  Mid  Term

                :  Review  History  of  Buddha  1/3

                :  Review  History  of  Buddha  2/3

                :  Review  History  of  Buddha  3/3


Prathom  IEP2  14/07/17

P2  English  :  Unit  4:  A  Fantastic  Shop

                       :  pp38-39  Workbook  Composition  practice

                       :  Key  structure:  present  continuous

                       :  Vocabulary  from  Unit  4

                       :  Writing

                       :  Teacher’s  Guide  p69:  Resource  box,  Portfolio

                       :  Spelling  Bee

                       :  Workbook  pp40-41  Check-up  4

                       :  Spelling  Bee  Booklet  (Website)


Prathom  IEP2  13/07/17

P2  English  :  Unit  4:  A  Fantastic  Shop

                       :  p57  Class  composition

                       :  Key  structure:  present  continuous

                       :  Vocabulary  from  Unit  4

                       :  Writing

                       :  Teacher’s  DVD-ROM:  Interactive  Class  composition

                       :  Grammar  Practice  Book  p  17  Writing  skills

                       :  Teacher’s  DVD-ROM

                       :  Grammar  Practice  Book

                       :  Flashcards  50-63

P2  Social  :  Mid – Term  Review

                     :  Prepare  for  Mid  Term


Prathom   IEP2  12/07/17

P2  English  :  Unit  4:  A  Fantastic  Shop

                       :  p56  Phonics  and  Listening

                       :  Key  language:  Vocabulary  and  structures  from  Unit  4

                       :  Key  words:  clown, clock, cloud, flag, flower, fly, plane, blue, black

                       :  Listening

                       :  Teacher’s  DVD-ROM:  Blending  practice

                       :  Phonics  record  sheet  4

                       :  Workbook  p37  Phonics,  short o

                       :  Phoneme  cards  for  PB  p55

                       :  Teacher’s  DVD-ROM

                       :  Phonics  record  sheet  4  (Website)


Prathom  IEP2  07/07/17

P2  English  :  Unit  4:  A  Fantastic  Shop

                       :  p55  Reading  Comprehension

                       :  Key  structure:  He/She  likes…

                       :  Key   words:  skirt, socks, T-shirt, coat, gloves, shorts, sandals, trainers; wear

                       :  Reading

                       :  Workbook  p36

                       :  Flashcards  50 – 63


Prathom IEP2  06/07/17

P2  English  :  Unit  4:  A  Fantastic  Shop

                       :  p54  Reading

                       :  Key  structure:  He/She  likes…

                       :  Key  words:  skirt, socks, T-shirt, coat, gloves,  shorts, sandals, trainers; wear

                       :  Reading

                       :  Teacher’s  Guide  pp64 – 66:  Resource  Box  activity  1

                       :  Vocabulary  record  sheet  4

                       :  Grammar  Practice  Book  p17  activity  1

                       :  Dictionary  p5

                       :  Flashcards  50 – 63

                       :  Vocabulary  record  sheet  4  (Website)

P2  Social  :  Prepare  for  Mid  Term

                     :  Unit  2  Revision


Prathom   IEP2  05/07/17

P2  English  :  Unit  4 : A  Fantastic  Shop

                       :  p53  Grammar  in  conversation

                       :  Key  structure:  present  simple: like

                       :  Key  language:  Does  he/she  like?  Do  you  like…?  Yes,  we  do.

                       :  Key  words:  Vocabulary  from  this  and  previous  units

                       :  Listening  and  speaking

                       :  Grammar  record  sheet  4

                       :  Grammar  Practice  Book  p16

                       :  Workbook  p35

                       :  Teacher’s  DVD-ROM:  Grammar  in  Conversation  dialogue

                       :  Grammar  record  sheet  4  (Website)

                       :  Grammar  Practice  Book

                       :  Flashcards  36– 40


Prathom   IEP2  04/07/17

P2  Social  :  Prepare  for  Mid  Term

                     :  Unit  1  Revision

P2  English  :  Unit  4 :  A  Fantastic  Shop

                       :  p52  Grammar

                       :  Key  structure:  present  simple: like

                       :  Key  Ianguage:  Does  he/she  like?  Do  you  like…?  Yes,  we  do.

                       :  Key  words:  Vocabulary  from  this  and  previous  units

                       :  Speaking:  Ask  and  answer.

                       :  Teacher’s  Guide  pp62 – 63:  Resource  Box  activity  2

                       :  Grammar  Practice  Book  p15

                       :  Workbook  p34

                       :  Flashcards  36 – 40

                       :  Grammar  Practice  Book


Prathom IEP2  30/06/17

P2  Math  :  Unit  3  Test

P2  Science  :  Reading  and  speaking

                        :  Board  work

                        :  Textbook  pg.  37 – 43

P2  English  :  Unit  3 : Unit  1 – 3  Review

                       :  Chapter  3  Revision

                                          Prathom  IEP2  03/07/17

P2  English  :  Unit  4 : A Fantastic  Shop

                       :  pp50 – 51 New  words  and  speaking

                       :  Key  language:  Present  simple: like  interrogative  and  negative

                       :  Key  words:  jacket,  trousers,  boot,  dress,  shoes,  shirt

                       :  Reading:  Listen  and  read

                       :  Teacher’s  Guide  pp60 – 61 : Resource  Box  activity  1

                       :  Workbook  pp32 – 33  Words,  Learning  to  Learn

                       :  Dictionary  p5

                       :  Flashcards  50 – 55

                       :  Teacher’s  DVD-ROM

P2  Social  :  Unit  3 : Natural  &  Man-Made  Structure  Test

                     :  Test

                     :  Unit  3  Revision


Prathom   IEP2  29/06/17

P2  Math  :  Reading  and  speaking

                    :  Workbook  pg.  51 – 56

                    :  Textbook  pg.  68 – 69  (Test  Review)

P2  English  :  Unit  1 – 3  Review

                       :  Revision  Chapter  1 & 2

P2  Social  :  Unit  3 : Natural  &  Man-made  Structures

                     :  Man-Made  Structures

                     :  Man-made  are  all  the  things  made  by  humans.

                     :  Man-made  structures  use  materials  from  nature.

                     :  Cities, Buildings, Port, Dam, Subway, Materials, Wood, (lron) Metal, Stone, humans, created, 

                         produced,

                     :  Flashcards,

                     :  Textbook  p73,

                     :  Worksheets

                     :  Learn  Vocabulary


Prathom  IEP2  28/06/17

P2  Math  :  Board  work

                    :  Reading  and  speaking

                    :  Textbook  pg.  64 – 67

                    :  Workbook  pg.  48 -50

P2  Science  :  Textbook  pg.  34 – 36

                        :  Workbook  pg.  8 – 9

P2  English  :  Story  Book  Project

                       :  Write  a  book  of  short  stories  as  a  class

                       :  Create  book  cover  for  your  book.


Prathom IEP2  27/06/17

P2  Science  :  Reading  and  Speaking

                Textbook  pg.  24 – 31

P2  Social  :  Unit  3 : Natural  &  Man-made  Structures

                     :  Nature  includes  all  living  and  non-living  things

                     :  Landforms,  Rocks&Minerals,  Soil,  Water, Celestial Bodies, Weather, Plants & Animals

                     :  Flashcards,

                     :  Textbook  P70 – 72,

                     :  Worksheets

                     :  Learn  Vocabulary

P2  English  :  Unit  3 : Pirate  Jack

                       :  Test


Prathom    IEP2  23/06/17

Math  P2  :  Chapter  3 : Shapes  and  Solids

                :  Textbook  pg.  64 – 67

                :  Board  work

                :  Workbook  pg.  48 – 50

Science  P2   :  Unit  1 : Plants

                :  Complete  Labs

P2  English  :  Unit  3 : Pirate  Jack

                :  Test


Prathom   IEP2  22/06/17

Math  P2  :  Chapter  3 : Shapes  and  Solids

                :  Textbook  pg.  62 – 63

                :  Workbook  pg. 44 – 47

P2  English  :  Unit  3 : Pirate  Jack

                :  Revision

                :  Prepare  for  Test

P2  Social  :  Unit  3 : Natural  &  Man-made  Structures

                :  Man-Made  Structures

                :  Man-made  are  all  the  things  made  by  humans.

                :  Man-made  structures  use  materials  from  nature.

                :  Cities, Buildings, Port, Dam, Subway, Materials, Wood, (lron)Metal,Stone, humans, created, 

produced,

                :  Flashcards,

                :  Textbook P73,

                :  Worksheets

                :  Learn  Vocabulary


Prathom  IEP2  21/06/17

Math  P2  :  Chapter  3 : Shapes  and  Solids

                :  Textbook  pg.  56 – 57

                :  Textbook  pg.  58 – 60

                :  Reading  and  Speaking

Science  P2  :  Unit  1 : Plants

                :  Textbook  pg.  24 – 27

                :  Reading  and  Speaking

                :  Labs  continued

P2  English  :  Unit  3 : Pirate  Jack

                :  Check  Up

                :  Check  Understanding  of  Unit

                :  All  of  Unit  3.

                :  Workbook  P30– 31


Prathom   IEP2  20/06/17

Science  P2  :  Unit  1 : Plants

                :  Document  changes  in  plants  from  labs

P2  Social  :  Unit  3 : Natural  &  Man-made  Structures

                :  Nature  includes  all  living  and  non  living  things

                :  Landforms,  Rocks&  Minerals,  Soil,  Water,  Celestial  Bodies, Weather,  Plants&  Animals

                :  Flashcards,

                :  Textbook  P70 – 72,

                :  Worksheets

                :  Learn  Vocabulary

P2  English  :  Unit  3 : Pirate  Jack

                :  Writing

                :  Write  a  story  from  pictures

                :  Unit  3  Vocab,

                :  ‘Magic e’  +ing,

                :  He/She  likes…

                :  Textbook  P47,

                :  Workbook  P28

                :  Workbook  P29


Prathom    IEP2  19/06/17

Math  P2  :  Chapter  3 : Shapes  and  Solids

                :  Board  work

                :  Textbook  pg.  52 – 55

                :  Workbook  pg.  41 – 43

P2  English  :  Unit  3 : Pirate  Jack

                :  Grammar  Practice&  Vocab  Test

                :  Test  vocab.

                :  Practice  grammar  structure

                :  Unit  3  Vocab,

                :  It’s  a…/ It’s  an…

                :  Vocab  /  Worksheet

P2  Social  :  Unit  3 : Natural  &  Man-Made  Structures

                :  The  environment  is  everything  around  us.

                :  Our  Environment  is  made  up  of  nature  and  man-made  structures

                :  nature/natural, man-made, structures, environment, living/ non-living

                :  Flashcards,

                :  Textbook  P69,

                :  Workbook  Page  69 - 71


IEP 2  16/06/17

Math  P2  :  Chapter  2 : More  About  Numbers

                :  Test

Science  P2  :  Unit  1 : Plants

                :  Labs  continued

P2  English  :  Reading  Practice

                :  Library  LessonIEP 2  15/06/17

Math  P2  :  Chapter  2 : More  About  Numbers

                :  Workbook  pg.  36 – 40

                :  Reading  and  Speaking

P2  English  :  Unit  3 : Pirate  Jack

                :  Vocab  Test

                :  English  World  2  DVD

                :  Textbook  Page  46

                :  Listening  Practice

P2  Social  :  Unit  2 : History  of  Buddha

                :  Test


IEP 2  14/06/17

Math  P2  :  Chapter  2 : More  About  Numbers

                :  Workbook  pg.  33 – 36

Science  P2  :  Unit  1 : Plants

                :  Labs  continued

P2  English  :  Unit  3 : Pirate  Jack

                :  Reading

                :  English  World  2  DVD

                :  Textbook  44 -  45

                :  Workbook  26 – 27


IEP 2  13/06/17

Science  P2  :  Unit  1 : Plants

                :  Document  growth  of  mung  bean  plants

                :  Prepare  for  Lab  1, 2  and  3

P2  Social  :  Unit  2 : History  of  Buddha

                :  Buddhist  Festivals

                :  Students  learnabout  key  festivals  in  Buddhism

                :  Wesak,  ThePloughing  Festival,  Magha  Puja

                :  PowerPoint : “Buddhist  Festivals”,

                :  Festivals  Worksheet

P2  English  :  Unit  3 : Pirate  Jack

                :  Grammar  Practice

                :  Textbook  42 – 43

                :  English  World  2  DVD

                :  Workbook  24– 25


IEP 2  12/06/17

Math  P2  :  Chapter  2 : More  About  Numbers

                    :  Textbook  pg.  46 – 48

                    :  Reading  and  Speaking

P2  Social  :  Unit  2 : History  of  Buddha

                :  Students  Learn  vocab

                :  Students  complete  Workbook

P2  English  :  Unit  3 : Pirate  Jack

                :  New  Words&  Speaking

                :  Learn  Vocabulary.  Likes  &  Dislikes

                :  Dialogue  Practice

                :  English  World  2  DVD,

                :  Flashcards,  Textbook  Pages  40 - 41


IEP 2  09/06/17

Math  P2  : -  Chapter  2 :  More  About  Numbers

                Textbook  pg.  43 – 44

                Workbook  pg.  31 – 32

                Board  work

Science  P2 : -  Unit  1 :  Plants

                Begin  lab  2

P2  English  Unit  2 : Biffo’s  Playground

                :  Unit  2  Test


IEP 2  08/06/17

Math  P2 : -  Chapter  2 :  More  About  Numbers

                Reading  and  Speaking

                Textbook  pg.  39 – 41

                Workbook  pg.  29 – 30

P2  English  Unit  2 : Biffo’s  Playground

                :  Grammar  Practice&  Revise  Unit  2

                :  Revise  key  content  for  tomorrow’s  test

                :  Workbook  Check  Up

P2  Social  Unit  2 : History  of  Buddha

                :  Story  of  The  Buddha  Part  3

                :  Students  learn  about  ‘The  Four  Sights’  and 

                Siddharta’s  journey  as  an  adult

                :  married,  sick,  old,  holy,  dead,  village,  the  four  sights,

                   Sadness,  suffering,  wise,  meditate,  peacefully, 

                Bodhi  Tree,  question,  answer,  “why  do  people  suffer?”,

                the  Buddha,

                :  PowerPoint :  “The  Story  of  the  Buddha  Part  3”,


IEP 2  07/06/17

Math  P2 : -  Chapter  2 :  More  About  Numbers

                Worksheet

                Board  work

                Workbook  pg.  27 – 28

Science  P2 : -  Unit  1 :  Plants

                Reading  and  Speaking

                Textbook  pg.  10 – 16

                Begin  lab  1

P2  English  Unit  2 : Biffo’s  Playground

                :  Grammar  Practice

                :  Review  Unit.

                :  Grammar  Practice  Worksheet


IEP 2  06/06/17

Science  P2 : -  Unit  6 : Electrical  Energy Test

P2  Social  Unit  2 : History  of  Buddha 

                :  Story  of  The  Buddha  Part  2

                :  Students  Iearn  about  Buddha’s  kindness  as  a  child.

                :  Son,  kind,  hurt,  cousin,  shot,  swan,  felt  sorry,  picked  it  up,

                looked  after,  knew,  want,  live,  die

                :  Vocab  test,

                :  PowerPoint : “The  Story  of  the  Buddha  Part  2”,

P2  English  Unit  2 : Biffo’s  Playground

                :  Writing  Session  2

                :  Children  practice  writing  using  all  content  from  the  Unit

                :  A  description  of  outdoor  activities.

                :  Workbook  Page  19,

                :  Workbook  Check  Up  Page  20 – 21


IEP 2  05/06/17

Math  P2 : -  Chapter  2 : More  About  Numbers

                Textbook  pg.  35 – 38

P2  English  Unit  2 : Biffo’s  Playground

                :  Writing  Session  1

                :  Children  learn  the  correct  forms  for  writing  the  grammar  structure

                :  cvc  verbs  +  ing,  hop  hopping

                :  Vocab  Test,

                :  English  World  2  DVD,

                :  Textbook  Page  39

P2  Social  Unit  2 : History  of  Buddha

                :  Story  of  The  Buddha  Part  1

                :  Students  learn  about  the  birth  of  Prince  Siddharta&  his

                early  life  at  the  palace

                :  king,  queen,  palace,  bottom  of  a  mountain,  elephant  blew

                Its  trunk,  holding  a  lotus  flower,  dream,  wise man,  ask, 

                birds singing,  bees  humming,  full moon,  trees in flower,

                prince,  very happy,

                :  PowerPoint :  “The  Story  of  the  Buddha  Part  1”,


IEP 2  02/06/17

Math  P2 : -  Chapter  2 :  More  About  Numbers

                Board  work

                Textbook  pg.  30 – 32

Science  P2 : -  Unit  6 :  Electrical  Energy

                Unit  Test

P2  English  Unit  2 : Biffo’s  Playground

                :  Library  Lesson

                :  Children  practice  reading  aloud  for  approx  5mins  with  one

                to  one  support  from  Teacher


IEP 2  01/06/17

Math  P2 : -  Chapter  2 :  More  About  Numbers

                Comparing  and  Ordering  Numbers

                Textbook  pg. 26 - 29

                Workbook  pg. 23 –24

                Board  work

P2  English  Unit  2 : Biffo’s  Playground

                :  Reading

                :  Students  can  read  a  text.

                :  Students  can  answer  questions  about  a  text.

                :  throw,  hop,  run,  skip,  shout,  square,  circle

                :  Flashcards,  Textbook  Pages  36 – 37,  Workbook  Page  16

P2  Social  Unit  1 : Family & School

                :  My  Family  &  I  As  Part  of  the  Community  3/3

                :  Students  can  give  examples  of  how  their  family  can  join  in

                with  and  respect  their  community

                :  join  in/particpate,  communal,  taking  care  of  the  environment,

                supporting  local  products,  community  projects,  promoting  thai

                culture  and  traditions,  respect  the  community

                :  PowerPoint : “P2  Social  Week  3  Lesson  3”,

                :  Textbook  Page  28 - 29


IEP 2  31/05/17

Math  P2 : -  Chapter  1 :Numbers  from  0 – 20

                Unit  Test

Science  P2  : -  Unit  6 : Electrical  Energy

                Textbook  pg.  152 – 154

P2  English  Unit  2 : Biffo’s  Playground

                :  Phonics  &  Listening

                :  Students  practice  intensive  and  extensive  listening

                :  Students  practice  phonics

                :  Magic  e  words, o_e, u_e+ue

                :  English  World  2  DVD,

                :  Textbook  Pages  37 – 38,  Workbook  Page  17


IEP 2  30/05/17

Science  P2  :-  Unit 6 :  Electrical  Energy

                Reading  and  Speaking

                Textbook  pg.  150 – 151 Worksheet

P2  Social  Unit  1 : Family & School

                :  My  Family  &  I  As  Part  of  the  Community  2/3

                :  Students  understand  the  rules  of  their  community  e.g.  traffic  rules

                :  Community, rules, follow, observe, peacefully, street, traffic, ride motorcycle,

                   Wear a helmet, flyover, zebra crossing, wear a seatbelt, What should you do

                   When crossing the  road? What do red and green  lights mean? What are The traffic  rules?

                :  PowerPoint :“P2 Social Week 3 Lesson 2”,

                :  Video : How To Cross The Street Safely,

                :  Class discussion,

                :  Make a poster/sign about traffic rules.

P2  English  Unit  2 : Biffo’s  Playground

                :  Learn Grammar  Structure

                :  What’s this/that? What  are these /those? That’s my swing, these are my books and this is  my  

                    pencil  case.

                :  English  World 2 DVD,

                :  Flashcards,  Textbook  pages  34 – 35,


IEP 2  29/05/17

Math  P2  :-  Chapter  1 :  Numbers  to  100

                Board  work

                Workbook  pg. 20 – 22

P2  English  Unit  2 : Biffo’s  Playground

                :  New  Words&  Speaking

                :  Learn  Vocabulary.

                :  Dialogue  Practice

                :  swing,  slide,  rings  (playground),  roundabout,  hands,  dance,

                :  English  World  2  DVD,

                :  Flashcards,  Textbook  Pages  32 – 33

P2  Social  Unit  1 : Family  &  School

                :  My  Family  &  I  As  Part  of  the  Community  1/3

                :  “Identify  known  and  unknown  vocabulary  Textbook  pages  27 – 29

                :  Practice  study  skills  for  reading;  skimming,  research.

                :  Begin  to  learn  key  vocabulary  for  Chapter  4 : My  Family  &  I  As Part of the

                  Community.

                :  “What  is  a  Community?  What  good  things  can  you  do  for  your

                 School/family/community?

                :  I  know.  I’m  not  sure.  I  don’t  understand.

                :  How  we  can  find  out  the  meanings  of  words  we  don’t  understand?

                :  Word  Confidence  Chart

                :  Working  in  pairs,  Students  skim  read  pages  27 – 29.

                :  Class  discussion


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.