เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

477-404 SEMINAR IN INFORMATION SYSTEM

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

พบกันทุกวันจันทร์ เวลา 13.00-15.00น. ห้อง ข211