การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์งานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ กลุ่ม PR3
ผู้สอน

บุษยา นระพิมพ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์งานโฆษณาและประชาสัมพันธ์ กลุ่ม PR3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27224

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

คำอธิบายชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.