ผู้สอน
อรญา อนุกูล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 5 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

การฝึกงาน 2/2560


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27233

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา


คำอธิบายชั้นเรียน

การฝึกงานสำหรับนิสิตรหัส 56 2/2560