ผู้สอน
นางสาว ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ซ่อมบำรุง 122


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27246

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม


คำอธิบายชั้นเรียน

ซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ 122 เรียน จ 8.30-12.25 น.