ผู้สอน
อาจารย์ Kriangkrai Waiyakan
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 22 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

857–413 Plant Management in Agro-Industry


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27256

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

รหัสวิชา  857–413 หน่วยกิต 3 (3-0-6)  ชื่อวิชา  การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร

(Plant Management in Agro-Industry)