homeเทคโนโลยี ชั้น ม.1/6
person
เทคโนโลยี ชั้น ม.1/6

ผู้สอน
นาง ภัทณี วงสกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
เทคโนโลยี ชั้น ม.1/6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2726

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนออนไลน์นี้ใช้สำหรับการเีรียนการสอน รายวิชาเทคโนโลยี รหัส ง21101

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 6 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2555

สมาชิกทั้งหมดจำนวน 40 คน

smiley laugh heart


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)