เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ (คอมพิวเตอร์,บัญชี) รอบเช้า

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 ใช้ในการเรียนการสอน รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ Information Technology for Works

ประจำปีการศึกษา 1/2560