ผู้สอน
รวิศุทธ์ จิตรชญานรากุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 24 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27288

สถานศึกษา

-


คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการเรียนการสอน ระดับชั้น ปวช.3 ภาคเรียนที่ 1/2560