ผู้สอน
ภัทรอร เวสารัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เดือนที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

441-304 Organizational Behavior in Management


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27292

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพฤติกรรมองค์การในการจัดการ