รหัสวิชา 342-320 พื้นฐานเทคโนโลยียาง
ผู้สอน

ดร. นิธินาถ แซ่ตั้ง

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
รหัสวิชา 342-320 พื้นฐานเทคโนโลยียาง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27310

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

- สมบัติของพื้นฐานของน้ำยาง การเก็บรักษา ความเสถียรของน้ำยาง การผลิตน้ำยางข้นและวิธีการทดสอบ สารเคมีและวิธีการเตรียมสารเคมีสำหรับน้ำยาง การบ่มน้ำยาง การทำผลิตภัณฑ์จากน้ำยาง    
- การเตรียมยางดิบ เช่น ยางแผ่น ยางแท่ง การออกสูตรยางอย่างง่ายสำหรับยางแห้ง การผลิตผลิตภัณฑ์จากยางแห้ง การสร้างนวัตกรรมจากยางพารา  


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.