เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

441-425 Strategic Human Resource Development ภาคเรียนที่ 1/2560

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์