เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

นิเทศศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

อุทัยภัทร วงค์ใหญ่  59104410158