ผู้สอน
นางสาว ธวัลรัตน์ หลักคำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ม.2 ห้อง 6


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2735

สถานศึกษา

โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร