ผู้สอน
ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 21 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

441-303 พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 1/2560


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27365

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


คำอธิบายชั้นเรียน

ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์