วิชาระเบียบวิธีวิจัยห้อง 3/3
ผู้สอน

อาจารย์ สรัญญา จุฑานิล

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาระเบียบวิธีวิจัยห้อง 3/3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27366

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.