ผู้สอน
สมสุข ชื่นจิตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีท่ี 5


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27390

สถานศึกษา

โรงเรียนนารีวุฒิ


คำอธิบายชั้นเรียน

เน้อหาวิชา