ปวส.1 ไฟฟ้ากำลัง
ผู้สอน

กัมพล โล่ห์เจริญสุขเกษม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ปวส.1 ไฟฟ้ากำลัง

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27484

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนแบบออนไลน์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.