ผู้สอน
อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วท 6001101 คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับคอมพิวเตอร์(ุเสาร์-เช้า-1-2560-กศ.บป.)​​


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27490

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี​​


คำอธิบายชั้นเรียน

หลักการเกี่ยวกับฟังก์ชัน ความสัมพันธ์และเซต ลอจิกพื้นฐาน เทคนิคการพิสูจน์ การคำนวณพื้นฐาน กราฟ ต้นไม้ ความน่าจะเป็นอย่างไม่ต่อเนื่อง ความสัมพันธ์แบบเวียนเกิด ทฤษฎีกราฟ ต้นไม้ และการแยกจำพวก (Tree and Sorting) ข่ายงาน (Networks) พีชคณิตแบบบลู (George Boolean) และวงจรเชิงวิธีจัดหมู่ ออโตเมตา (Automata) ระบบเชิงพีชคณิต (Algebraic Systems) โพเชตและแลตทิช (Poset and Lattice)