ผู้สอน
พระมหาคำอ่อง กู่คำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

สังคมศึกษา แหล่งน่าเรียน


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27536

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่


คำอธิบายชั้นเรียน

แหล่งน่าเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์