ผู้สอน
ผ่องใส ศักดิ์ประเสริฐกิจ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

หน้าที่ผลเมือง


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27570

สถานศึกษา

มหาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่


คำอธิบายชั้นเรียน

การทำความดีและหน้าที่ผลเมือง