ผู้สอน
รองศาสตราจารย์ ดร. สมเดช มุงเมือง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

HR8101 HRM&OB


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27582

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาปริญญาโท MBA #20