ผู้สอน
ศักดิ์ชาย วรรณวงศ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27603

สถานศึกษา

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา การผลิตภาพยนตร์สั้น 2  รหัสวิชา ง30239  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560  สอนโดย นายศักดิ์ชาย  วรรณวงศ์  ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย