344-101 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์ (2/2556)


ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ลัดดา ปรีชาวีรกุล
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 3 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
344-101 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์ (2/2556)

รหัสวิชา
2766

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายวิชา

วัน-เวลาเรียน   พุธ 13.00 -14.30 น. CS201 และ พฤหัสบดี 8.30- 10.00 น. CS201ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books