เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

344-101 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์ (2/2556)

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

วัน-เวลาเรียน   พุธ 13.00 -14.30 น. CS201 และ พฤหัสบดี 8.30- 10.00 น. CS201