เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

จริยธรรมและกฏหมายทางคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียนศึกษาจริยธรรมและกฏหมายที่เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์ - นโยบายICT 2020 - แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม