4101335 คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 2 Mathematics for Physics 2
ผู้สอน

darika jaaoh

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
4101335 คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 2 Mathematics for Physics 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27682

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

อนุกรมกำลัง อนุกรมฟูเรียร์ การแปลงแบบฟูเรียร์ ฟังก์ชันเชิงซอ้ น สมการอนุพันธ์ สมการอนุพันธ์ย่อย วิธีการแยกตัวแปร ฟังก์ชันพิเศษ การแปลงแบบลาปลาซ
เมทริกซ์และเทนเซอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.