ผู้สอน
กัญญาภัทร แก้วทารมณ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ต้นไม้ผู้ให้ร่มเงา ปฐมวัย


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27741

สถานศึกษา

โรงเรียนนารานุบาล


คำอธิบายชั้นเรียน

ต้นไม้คืออะไร

   ต้นไม้ก็คือสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติที่สามารถสังเคราะห์อาหารเพื่อตัวเอง ด้วยวิธีการดูดซับพลังงานจากดวงอาทิตย์และธาตุอาหารจากปัจจัยแวดล้อม (โดยเฉพาะ ดิน น้ำ และบรรยากาศ) มาสังเคราะห์แสงเพื่อก่อให้เกิดอินทรียวัตถุขึ้น อินทรียวัตถุส่วนหนึ่งจะถูกนำมาสลายโดยขบวนการหายใจและเมตาโบลิซึมเพื่อนำพลังงานออกมาใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ  อีกส่วนหนึ่งมีการสะสมไว้และถ่ายทอดไปยังสัตว์ นอกจากนี้ยังมีส่วนที่สะสมในเมล็ดและส่วนสืบพันธุ์เพื่อการขยายพันธุ์ต่อไปค่ะ

ลักษณะของต้นไม้

        มีลักษณะแตกต่างกับมนุษย์หรือสัตว์ ทั้งทางกายภาพและรูปแบบการดำรงชีวิต กล่าวคือต้นไม้จะมีรูปร่างเป็นลำต้น แผ่กิ่งก้านสาขาขึ้นกลางอากาศ มีใบไม้สีเขียวปกคลุมส่วนบนของลำต้น โดยลักษณะของลำต้นและใบขึ้นอยู่กับชนิดของต้นไม้ ต้นไม่จะอาศัยการดูดซึมอาหารจากรากที่อยู่ใต้พื้นดิน และไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เหมือนกับมนุษย์และสัตว์ 


ต้นไม้มีประโยชน์มากมาย สามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี้

 - ต้นไม้เป็น เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของมนุษย์และสัตว์ มาแต่ครั้งโบราณ โดยมีต้นไม้จำนวนมากที่ให้ผล รสชาติอร่อย สามารถนำมาเป็นอาหารได้ นอกจากนั้นส่วนของใบยังสามารถเป็นอาหารของสัตว์ได้หลายชนิด ผลไม้ที่นิยมกันได้แก่ แอ๊ปเปิ้ล มะม่วง มะละกอ ฯลฯ

 – ต้นไม้สามารถเป็นวัตถุดิบชั้นดีในการสร้างที่อยู่อาศัยของมนุษย์ได้ โดยเฉพาะไม้ประเภทที่มีเนื้อแกร่งอย่างไม้สัก ไม้มะค่า ไม้มะขาม เป็นต้น โดยมนุษย์รู้จักการสร้างบ้านด้วยไม้มาแต่ครั้งโบราณกาล อย่างบ้านไม้ทรงไทยของบ้านเราก็มีลักษณะเป็นบ้านหมู่ที่สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง

 – ต้นไม้เป็นแหล่งผลิตอากาศ หรืออ็อกซิเจน ที่จำเป็นในการหายใจของมนุษย์และสัตว์ โดยในเวลากลางวัน ต้นไม้จะดูดซึมก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ที่เป็นก๊าซของเสียจากตัวคนและสัตว์ ต้นไม้จะใช้ก๊าซคาร์บอนไดอ็อกไซด์ในการปรุงอาหาร และในระหว่างนั้นมันจะคายก๊าซอ็อกซิเจน ที่จำเป็นต่อมนุษย์และสัตว์ออกมา หมายความว่าทั้งคนและต้นไม้ถือเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความเกื้อกูลกัน

 – ต้นไม้สามารถใช้เป็นร่วมเงา เพื่อบดบังความร้อนจากดวงอาทิตย์ได้ โดยใบของต้นไม้จะใช้แสงเป็นการสังเคราะห์อาหาร ต้นไม้จึงมักมีใบเป็นจำนวนมาก กลุ่มของใบไม้จะช่วยสร้างร่มเงาให้กับคนและสัตว์

 – ต้นไม้ช่วยสร้างความชุ่มชื่นให้กับผิวดิน เพราะรากของต้นไม้มีความแข็งแรง สามารถกักเก็บความชื้น แร่ธาตุต่างๆ ให้อยู่ในผิวดินได้ ไม่ทำให้หน้าดินเกิดความเสียหายในเวลาที่ถูกน้ำฝนเซาะ หรือท่วม

 – ต้นไม้สามารถช่วยชะลอความรุนแรงของเหตุการณ์ธรรมชาติได้ เช่นน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก เพราะต้นไม้จะเป็นตัวช่วยชะลอความแรงของน้ำ รวมถึงช่วยดูดซึมน้ำเหล่านั้นเอาไว้ ทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นลดความรุนแรงลง

 – ต้นไม้บางประเภทที่เป็นไม้สวยงามสามารถมสร้างความสุข การพักผ่อนหย่อนใจให้เกิดขึ้นได้ เช่น บอนไซ ต้นไม้ที่ให้ดอกสวยงามประเภทต่างๆ ไม้ประดับ ไม้มงคล เป็นต้น

 จากประโยชน์ทั้งหมดที่กล่าวมา สามารถสรุปได้ว่า ต้นไม้เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญไม่แพ้ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ เลย ดังนั้น เราจึงควรช่วยกันรักษาทรัพยากรที่มีค่าเหล่านี้อย่างดี ไม่ทำลายทิ้งอย่างเปล่าประโยชน์ เพื่อให้เหลือถึงลูกหลานในอนาคต