ผู้สอน
สิริวิภา แทบศรี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

Ed13301 เอกนาฏศิลป์ไทย


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27793

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนเพื่อการศึกษา