ผู้สอน
ชุติพนธ์ พันธ์พิมพ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ศ21101 นาฏศิลป์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27798

สถานศึกษา

โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย


คำอธิบายชั้นเรียน

จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอน รายวิชา นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา