ED13301 นวัตกรรมทางการศึกษา คบ. คณิต 3/10
ผู้สอน

พวงทอง เพชรโทน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ED13301 นวัตกรรมทางการศึกษา คบ. คณิต 3/10

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27801

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

สร้างขึ้นเพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสารทางการศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.