ทสส.ส.1 (IT)
ผู้สอน

อาจารย์ ปรัตถกร ปานสุวรรณ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ทสส.ส.1 (IT)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27803

สถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เชิงโครงสร้าง (Structural Computer Programming )


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.