ผู้สอน
ปิยรัตน์ ศิริวงศ์ไพศาล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

854-211 Processing Engineering I -2560


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27806

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

854-211 Processing Engineering I -2560