คลินิกรักษา"โลก"
ผู้สอน

ศสิกานต์ รัตนะ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
คลินิกรักษา"โลก"

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
27828

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

การเปลี่ยนแปลงทางสภาวะแวดล้อมของโลกในปัจจุบัน ได้ส่งผลให้เกิดปัญหาทางภัยพิบัติ ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง การศึกษาสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะช่วยให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์วิกฤตการณ์ เพื่อเป็นฐานความรู้ในการสร้างความตระหนักและช่วยกันอนุรักษ์สิ่งทรัพยากรชาติและแวดล้อมต่อไป ...


**สร้างขึ้นเพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสารทางการศึกษา**


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.