เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

เเผนการเรียนรู้ที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชุติกาญจน์ ชานุชิต

โรงเรียนหนองซนพิทยาคม

สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1