เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

หลักการจัดการ 2/2560

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ณัฐพงษ์ ฟองเขียว

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย

สำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. สาขาการบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย